Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers van april tot en met juni 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2020:
De cijfers over juni en het 2e kwartaal 2020 zijn toegevoegd. De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
Er is uitleg toegevoegd over de status van de cijfers en de coronacrisis, deze vindt u in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden Netto arbeidsparticipatieNiet-seizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 67,8
Totaal 15 tot 25 jaar 2018 63,9
Totaal 25 tot 45 jaar 2018 85,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2018 58,1
Mannen 15 tot 75 jaar 2018 72,5
Mannen 15 tot 25 jaar 2018 62,8
Mannen 25 tot 45 jaar 2018 89,4
Mannen 45 tot 75 jaar 2018 64,9
Vrouwen 15 tot 75 jaar 2018 63,2
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2018 65,2
Vrouwen 25 tot 45 jaar 2018 81,0
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2018 51,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens