Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden Netto arbeidsparticipatie Niet-seizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 69,1
Totaal 15 tot 25 jaar 2018 71,5
Totaal 25 tot 45 jaar 2018 85,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2018 58,0
Mannen 15 tot 75 jaar 2018 73,5
Mannen 15 tot 25 jaar 2018 68,3
Mannen 25 tot 45 jaar 2018 90,5
Mannen 45 tot 75 jaar 2018 64,3
Vrouwen 15 tot 75 jaar 2018 64,8
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2018 74,8
Vrouwen 25 tot 45 jaar 2018 80,4
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2018 51,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 november 2022:
De cijfers over de maand oktober 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-seizoengecorrigeerd