Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden Openstaande vacatures (x 1 000)
Q Gezondheids- en welzijnszorg 1998 jaargem. /jaartotaal 12,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 1999 jaargem. /jaartotaal 15,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2000 jaargem. /jaartotaal 18,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2001 jaargem. /jaartotaal 22,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2002 jaargem. /jaartotaal 20,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2003 jaargem. /jaartotaal 16,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2004 jaargem. /jaartotaal 14,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2005 jaargem. /jaartotaal 15,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2006 jaargem. /jaartotaal 20,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2007 jaargem. /jaartotaal 25,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2008 jaargem. /jaartotaal 28,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2009 jaargem. /jaartotaal 22,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2010 jaargem. /jaartotaal 19,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2011 jaargem. /jaartotaal 18,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012 jaargem. /jaartotaal 16,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013 jaargem. /jaartotaal 12,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014 jaargem. /jaartotaal 12,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2015 jaargem. /jaartotaal 15,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 jaargem. /jaartotaal 21,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 jaargem. /jaartotaal 26,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 jaargem. /jaartotaal 31,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 jaargem. /jaartotaal 37,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 jaargem. /jaartotaal 36,6
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- bedrijfsgrootte;
- kwartaal en jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het 3e kwartaal 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het 4e kwartaal van 2022 worden in februari 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.