Perinatale/zuigelingensterfte; zwangerschapsduur, een-/meerlingen,2004-2016

Perinatale/zuigelingensterfte; zwangerschapsduur, een-/meerlingen,2004-2016

Een- en meerlingen Zwangerschapsduur Perioden Perinatale sterfte t/m dag 7 Geborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Levendgeborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinatale sterfte t/m dag 7 (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen per 1000 geborenen (promille) Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinat.st. t/m dag 7 / 1000 geborenen (promille) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte (aantal) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen (promille) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen (promille)
Eenlingkind Totaal zwangerschapsduur 22 wkn of meer 2016* 167.260 166.494 766 1.089 4,6 6,5 401 548 2,4 3,3
Eenlingkind 22 tot 24 weken 2016* 393 116 277 390 704,8 992,4 113 114 974,1 982,8
Eenlingkind 24 tot 26 weken 2016* 229 154 75 119 326,2 518,3 57 65 371,7 419,5
Eenlingkind 26 tot 28 weken 2016* 253 211 42 54 166,2 213,8 15 20 71,4 95,2
Eenlingkind 28 tot 30 weken 2016* 336 308 28 34 83,2 102,1 15 20 50,2 65,6
Eenlingkind 30 tot 32 weken 2016* 607 568 38 56 63,4 92,1 22 27 38,0 46,9
Eenlingkind 32 tot 34 weken 2016* 1.041 1.009 33 51 31,4 49,0 21 26 20,4 25,4
Eenlingkind 34 tot 37 weken 2016* 6.379 6.281 98 123 15,4 19,2 28 48 4,4 7,7
Eenlingkind 37 tot 39 weken 2016* 37.640 37.578 62 101 1,6 2,7 61 93 1,6 2,5
Eenlingkind 39 tot 41 weken 2016* 90.039 89.957 83 113 0,9 1,3 47 97 0,5 1,1
Eenlingkind 41 weken of meer 2016* 30.342 30.312 30 49 1,0 1,6 23 39 0,7 1,3
Meerlingkind Totaal zwangerschapsduur 22 wkn of meer 2016* 5.158 5.105 53 106 10,3 20,5 75 88 14,6 17,2
Meerlingkind 22 tot 24 weken 2016* 31 23 8 31 258,1 1.000,0 23 23 1.000,0 1.000,0
Meerlingkind 24 tot 26 weken 2016* 68 64 . 20 . 293,2 26 31 411,2 489,6
Meerlingkind 26 tot 28 weken 2016* 104 101 . 10 . 91,9 11 13 111,2 131,0
Meerlingkind 28 tot 30 weken 2016* 141 137 . 6 . 43,6 . . . .
Meerlingkind 30 tot 32 weken 2016* 183 179 . . . . . . . .
Meerlingkind 32 tot 34 weken 2016* 376 374 . . . . . . . .
Meerlingkind 34 tot 37 weken 2016* 1.867 1.858 9 12 5,0 6,7 . 6 . 3,3
Meerlingkind 37 tot 39 weken 2016* 2.231 2.222 10 12 4,4 5,2 5 7 2,2 3,2
Meerlingkind 39 tot 41 weken 2016* 157 149 8 8 49,3 49,3 . . . .
Meerlingkind 41 weken of meer 2016* . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over perinatale en zuigelingensterfte bij kinderen van moeders die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), uitgesplitst naar zwangerschapsduur en een- en meerlingen.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 21 februari 2024:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Naar verwachting zal er eind 2024 een nieuwe tabellenreeks starten.

Toelichting onderwerpen

Perinatale sterfte t/m dag 7
Geborenen
Geborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer.
Levendgeborenen
Levendgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte enig teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Doodgeborenen
Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
Doodgeborenen per 1000 geborenen
Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Perinat.st. t/m dag 7 / 1000 geborenen
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
Zuigelingensterfte
Neonatale sterfte
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.
Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.