Veiligheidszorg; aanbieders, activiteit, financiering '02-'15

Veiligheidszorg; aanbieders, activiteit, financiering '02-'15

Financieringsbronnen Perioden Uitgaven per activiteit Tenuitvoerlegging (mln euro)
Totaal financieringsbronnen 2015* 2.288,5
Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015* 2.273,0
Ministerie van Binnenlandse Zaken 2015*
Overige ministeries 2015* 2,5
Lokale overheden 2015* 0,0
Bedrijven 2015* 13,0
Huishoudens 2015* 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de financieringsstromen in de veiligheidszorg in Nederland. Hier worden financieringsbronnen, aanbieders en activiteiten onderscheiden. Het totaal van de uitgaven aan veiligheidszorg is de som van de bedragen die overheid, bedrijfsleven en huishoudens uitgeven.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 januari 2018:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven per activiteit
Activiteiten die tot doel hebben criminaliteit, verloedering en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, en daarnaast onveiligheidsgevoelens weg te nemen.
Tenuitvoerlegging
Activiteiten in het kader van de uitvoering van een eindbeslissing van het Openbaar Ministerie of de rechter in individuele zaken.

Hierbij worden ook de uitvoering van politietransacties gerekend.
Het gaat hier alleen om eindbeslissingen met betrekking tot
criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens.