Huishoudens naar type en herkomst, 2009-2050

Huishoudens naar type en herkomst, 2009-2050

Leeftijd referentiepersoon Herkomstgroeperingen referentiepersoon Generatie Perioden Totaal huishoudens (aantal) Eénpersoonshuishoudens (aantal) Paren (aantal) Eénouderhuishouden (aantal) Overige huishoudens (aantal)
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Totaal van de bevolkingsgroep 2009 7.302.481 2.607.426 4.171.140 473.626 50.290
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Totaal van de bevolkingsgroep 2010 7.354.715 2.639.631 4.183.979 480.793 50.312
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Totaal van de bevolkingsgroep 2015 7.618.869 2.822.316 4.238.464 505.859 52.231
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Totaal van de bevolkingsgroep 2020 7.860.151 3.009.204 4.279.712 516.863 54.372
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Totaal van de bevolkingsgroep 2025 8.060.518 3.187.236 4.298.620 518.455 56.208
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Totaal van de bevolkingsgroep 2030 8.195.692 3.340.254 4.280.711 517.395 57.332
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Totaal van de bevolkingsgroep 2035 8.259.577 3.456.765 4.225.734 518.658 58.420
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Totaal van de bevolkingsgroep 2040 8.271.998 3.536.076 4.153.846 522.422 59.654
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Totaal van de bevolkingsgroep 2045 8.257.800 3.585.086 4.086.271 525.583 60.860
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Totaal van de bevolkingsgroep 2050 8.229.150 3.607.141 4.035.041 525.274 61.694
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Eerste generatie allochtonen 2009 943.241 381.899 423.530 120.039 17.772
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Eerste generatie allochtonen 2010 959.359 390.133 428.872 122.575 17.778
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Eerste generatie allochtonen 2015 1.023.464 423.515 450.275 132.066 17.608
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Eerste generatie allochtonen 2020 1.089.970 461.007 472.588 138.571 17.804
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Eerste generatie allochtonen 2025 1.152.153 499.219 492.794 142.076 18.065
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Eerste generatie allochtonen 2030 1.208.192 536.948 509.185 143.708 18.350
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Eerste generatie allochtonen 2035 1.258.050 572.128 522.711 144.617 18.594
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Eerste generatie allochtonen 2040 1.302.398 603.676 534.173 145.724 18.825
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Eerste generatie allochtonen 2045 1.340.897 631.037 543.364 147.386 19.109
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Eerste generatie allochtonen 2050 1.372.507 653.564 549.931 149.540 19.473
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Tweede generatie allochtonen 2009 508.588 214.709 247.089 39.934 6.856
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Tweede generatie allochtonen 2010 521.948 221.570 251.675 41.639 7.065
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Tweede generatie allochtonen 2015 595.336 258.468 278.435 49.998 8.436
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Tweede generatie allochtonen 2020 673.424 295.315 310.772 57.850 9.487
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Tweede generatie allochtonen 2025 754.426 330.643 348.449 65.107 10.228
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Tweede generatie allochtonen 2030 830.823 360.517 388.057 71.927 10.322
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Tweede generatie allochtonen 2035 901.237 385.899 427.490 77.754 10.095
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Tweede generatie allochtonen 2040 966.858 409.135 465.303 82.613 9.807
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Tweede generatie allochtonen 2045 1.029.234 432.759 500.402 86.343 9.730
Totaal over alle leeftijden Bevolking totaal Tweede generatie allochtonen 2050 1.090.610 459.245 532.282 89.171 9.913
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van het aantal personen naar huishoudenssamenstelling uitgesplitst naar herkomstgroepering en generatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 - 2050

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 2 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 3 augustus 2009
De cijfers voor het totaal aantal huishoudens naar type zijn over alle in de tabel opgenomen perioden en leeftijdsgroepen gecorrigeerd.
De aantallen voor de afzonderlijke huishoudenstypen zijn ongewijzigd.
Door een fout in de berekening week het cijfer voor het totaal aantal huishoudens af van de optelling van de cijfers voor de afzonderlijke huishoudenstypen. Deze correctie heeft gevolgen voor de opgenomen aantallen van de autochtone huishoudens en van huishoudens totaal naar herkomst. De correctie heeft geen gevolgen voor de cijfers over allochtone huishoudens.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal huishoudens
Totaal particuliere huishoudens.
Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en
zichzelf daar particulier, d.w.z. niet-bedrijfsmatig voorziet in
dagelijkse levensbehoeften.
Eénpersoonshuishoudens
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Paren
Huishoudens die bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Eénouderhuishouden
Personen met thuiswonende kinderen die niet samenwonen met een vaste
partner.
Thuiswonend kind:
Persoon die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het
huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden
ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Er worden geen beperkingen opgelegd wat betreft leeftijd of burgerlijke
staat om als kind te worden geclassificeerd.
Overige huishoudens
Huishoudens bestaande uit personen die met andere personen op eenzelfde
adres wonen maar geen partnerrelatie met die andere personen onderhouden
en geen kind zijn van die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
studenten die een huishouden vormen of aan twee zussen die samen in een
huis wonen.