Verkopen; industriële producten naar productgroep, 2008-2013

Verkopen; industriële producten naar productgroep, 2008-2013

Productcode Perioden Verkoopwaarde (mln euro) Hoeveelheid (zie Pcc)
08.11.40.00 Leisteen, enkel.. 2013** - -
08.12.22.30 Vuurvaste klei 2013** - -
08.12.22.50 Klei en leisteen.. 2013** x x
15.12.12.30 Kleinlederwaren die.. 2013** - -
21.20.24.20 Hechtpleisters en andere.. 2013** x .
23.44.11.00 Porseleinen.. 2013** - -
23.70.12.80 [1 000 kg] Leien e.a.. 2013** x x
25.11.23.55.36 Pijpleidingen en delen.. 2013** 44 .
25.11.23.55.38 Transportleidingen en.. 2013** x x
25.11.23.55.40 Pijpleidingen en delen.. 2013** 84 .
25.11.23.55.42 Pijpleidingen en delen.. 2013** 10 .
25.11.23.55.44 Pijpleidingen en delen.. 2013** 18 .
25.11.23.55.46 Pijpleidingen en delen.. 2013** 42 .
25.11.23.60.36 Pijpleidingen en delen.. 2013** - -
25.11.23.60.38 Transportleidingen en.. 2013** - -
25.11.23.60.40 Pijpleidingen en delen.. 2013** - -
25.11.23.60.42 Pijpleidingen en delen.. 2013** - -
25.11.23.60.44 Pijpleidingen en delen.. 2013** - -
25.11.23.60.46 Pijpleidingen en delen.. 2013** - -
25.11.23.70.54 Pijpleidingen en delen.. 2013** - -
26.11.22.60 Halfgeleiderel.. 2013** - -
27.12.10.40 Bliksemafleiders,.. 2013** - -
32.50.50.20 Geleiachtige pr.. 2013** x .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat verkoopgegevens van de industriële productie, uitgesplitst naar productgroepen op basis van de PRODCOM-typering ("PRODuction COMmunautaire", een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).

De verkoopgegevens van de industrie over de periode 1993-2007 staan in de stopgezette tabel "Verkopen; industriële producten" (zie par. 3). De gegevens over de periode 1993-2007 zijn gerelateerd aan de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI93), die inmiddels is vervangen door de SBI 2008.

De link naar het schakelschema (SBI93 - SBI 2008) staat vermeld in par. 3.

De verkoopgegevens zijn uitgedrukt in waarde bedragen. Op onderdelen is eveneens de afzet in hoeveelheden beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2013 zijn nader voorlopig. De gegevens van 2008 tot en met 2012 zijn definitief. Aangezien deze tabel wordt stopgezet, worden de cijfers van 2013 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per juli 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Verkoopwaarde
Verkoopwaarde industriële producten van industriële bedrijven met 20 of meer werknemers.
De verkoopwaarde in een bepaald jaar is de waarde van producten vermeld op de (eind)facturen. De verkoopwaarde is exclusief BTW en de aan afnemers in rekening gebrachte accijnzen, verbruiksbelastingen, BPM (voor auto's) en statiegelden. De waarde is niet verminderd met kortingen en bonussen. Ook is zij niet verhoogd met exportrestituties, exploitatiesubsidies, monetair compenserende bedragen en bedragen voor vracht, verzekeringen e.d. welke door derden in rekening zijn gebracht.
De waarde wordt weergegeven in euros van het betreffende jaar; er vindt dus geen correctie plaats voor inflatie.
De gegevens worden verkregen door enquêtering bij industriële bedrijven met 20 of meer werknemers en worden verzameld ingevolge de Verordening (EEG) Nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991. De landelijke statistische bureaus zijn verplicht om aan EUROSTAT (het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen) gegevens te verstrekken over zowel de verkopen van zelfvervaardigde producten als over de door de industrie geleverde diensten. De verordening gebiedt het gebruik van een EU-productindeling, de PRODCOM.
Hoeveelheid
Voor de eenheid: zie aanduiding in de desbetreffende ProdComCode en
bijbehorende toelichting. De Pcc-eenheidsaanduiding in de code staat
tussen vierkante haakjes [eenheid].