Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 162.700 1.273,39 58,65
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 171.600 967,87 51,97
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2005 177.400 790,99 46,52
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 182.000 774,37 27,35
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.600 725,80 27,95
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 165.300 730,90 26,87
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 162.900 717,92 27,72
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 159.100 693,95 26,93
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.800 1.265,01 58,21
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.200 963,46 50,95
Stationaire bronnen, totaal 2005 138.200 787,24 45,61
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.700 770,97 26,36
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.800 722,96 26,98
Stationaire bronnen, totaal 2016 131.300 728,10 25,94
Stationaire bronnen, totaal 2017 128.400 715,01 26,75
Stationaire bronnen, totaal 2018 124.000 691,11 25,97
06 Winning van aardolie en aardgas 1990 2.300 77,35 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2000 2.000 37,30 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2005 2.200 35,18 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2010 2.100 33,28 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2015 1.900 26,68 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2016 1.700 24,80 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2017 1.800 21,43 0,04
06 Winning van aardolie en aardgas 2018 1.700 18,70 0,03
192 Aardolie-industrie 1990 11.000 1,13 0,05
192 Aardolie-industrie 2000 12.400 0,90 0,04
192 Aardolie-industrie 2005 12.400 0,87 0,04
192 Aardolie-industrie 2010 10.600 1,03 0,02
192 Aardolie-industrie 2015 11.000 0,89 0,03
192 Aardolie-industrie 2016 10.600 0,91 0,03
192 Aardolie-industrie 2017 10.000 0,90 0,03
192 Aardolie-industrie 2018 10.100 1,03 0,03
35 Energiebedrijven 1990 39.500 1,53 0,38
35 Energiebedrijven 2000 48.200 2,96 0,38
35 Energiebedrijven 2005 51.900 4,01 0,50
35 Energiebedrijven 2010 51.800 4,23 0,46
35 Energiebedrijven 2015 52.900 3,35 0,56
35 Energiebedrijven 2016 51.700 3,50 0,52
35 Energiebedrijven 2017 48.100 3,31 0,46
35 Energiebedrijven 2018 44.400 3,33 0,41
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 1990 21.500 12,25 23,77
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2000 15.700 12,42 23,12
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2005 15.700 13,75 22,53
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2010 17.600 12,81 5,14
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2015 15.700 12,66 5,42
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2016 17.200 12,74 4,74
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2017 18.000 13,07 5,02
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2018 18.000 12,55 4,56
24 Basismetaalindustrie 1990 7.500 0,42 0,03
24 Basismetaalindustrie 2000 6.400 0,35 0,02
24 Basismetaalindustrie 2005 7.200 0,36 0,03
24 Basismetaalindustrie 2010 6.900 0,33 0,02
24 Basismetaalindustrie 2015 6.800 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2016 6.600 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2017 7.200 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2018 6.900 0,32 0,03
Overige industrie 1990 10.800 1,29 0,04
Overige industrie 2000 10.700 1,98 0,03
Overige industrie 2005 9.700 1,70 0,03
Overige industrie 2010 8.400 1,60 0,06
Overige industrie 2015 7.400 1,50 0,07
Overige industrie 2016 7.600 1,56 0,07
Overige industrie 2017 7.900 1,55 0,07
Overige industrie 2018 7.700 1,58 0,08
F Bouwnijverheid 1990 500 0,04 0,00
F Bouwnijverheid 2000 700 0,06 0,00
F Bouwnijverheid 2005 800 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2010 800 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2015 600 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2016 600 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2017 600 0,09 0,00
F Bouwnijverheid 2018 600 0,08 0,00
Particulier huishouden 1990 20.900 22,09 0,21
Particulier huishouden 2000 20.700 20,12 0,28
Particulier huishouden 2005 19.900 18,83 0,30
Particulier huishouden 2010 23.400 20,63 0,36
Particulier huishouden 2015 16.500 15,27 0,35
Particulier huishouden 2016 17.200 15,64 0,36
Particulier huishouden 2017 16.700 15,13 0,35
Particulier huishouden 2018 16.600 14,95 0,38
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 8.000 589,57 32,41
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.600 499,79 25,80
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2005 7.600 461,84 21,12
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.700 514,45 19,30
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.600 528,10 19,50
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.500 541,13 19,12
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.600 539,99 19,71
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.800 523,11 19,43
Diensten, afval en water 1990 8.800 559,33 1,34
Diensten, afval en water 2000 9.900 387,59 1,28
Diensten, afval en water 2005 10.900 250,63 1,07
Diensten, afval en water 2010 12.400 182,53 0,97
Diensten, afval en water 2015 10.500 134,11 1,00
Diensten, afval en water 2016 10.600 127,41 1,04
Diensten, afval en water 2017 10.600 119,21 1,04
Diensten, afval en water 2018 10.200 115,48 1,01
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.900 8,38 0,44
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.400 4,41 1,02
Mobiele bronnen; totaal 2005 39.200 3,75 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.300 3,40 0,99
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.800 2,83 0,96
Mobiele bronnen; totaal 2016 34.000 2,79 0,94
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.500 2,92 0,97
Mobiele bronnen; totaal 2018 35.000 2,84 0,97
Vervoer 1990 27.500 7,90 0,36
Vervoer 2000 32.400 3,89 0,93
Vervoer 2005 34.800 3,36 0,83
Vervoer 2010 34.200 3,10 0,92
Vervoer 2015 30.000 2,60 0,91
Vervoer 2016 30.200 2,57 0,88
Vervoer 2017 30.900 2,72 0,92
Vervoer 2018 31.100 2,65 0,91
Railverkeer 1990 100 0,01 0,00
Railverkeer 2000 100 0,01 0,00
Railverkeer 2005 100 0,01 0,00
Railverkeer 2010 100 0,01 0,00
Railverkeer 2015 100 0,01 0,00
Railverkeer 2016 100 0,01 0,00
Railverkeer 2017 100 0,00 0,00
Railverkeer 2018 100 0,00 0,00
Wegverkeer 1990 26.600 7,80 0,34
Wegverkeer 2000 31.500 3,78 0,90
Wegverkeer 2005 33.700 3,23 0,81
Wegverkeer 2010 32.900 2,94 0,89
Wegverkeer 2015 28.800 2,45 0,88
Wegverkeer 2016 29.100 2,43 0,85
Wegverkeer 2017 29.800 2,58 0,89
Wegverkeer 2018 30.100 2,51 0,89
Scheepvaart 1990 700 0,09 0,02
Scheepvaart 2000 800 0,11 0,02
Scheepvaart 2005 900 0,13 0,02
Scheepvaart 2010 1.200 0,15 0,03
Scheepvaart 2015 1.100 0,14 0,03
Scheepvaart 2016 1.000 0,14 0,03
Scheepvaart 2017 1.000 0,13 0,03
Scheepvaart 2018 1.000 0,13 0,03
Luchtvaart 1990 100 0,00 0,00
Luchtvaart 2000 100 0,00 0,00
Luchtvaart 2005 0 0,00 0,00
Luchtvaart 2010 0 0,00 0,00
Luchtvaart 2015 0 0,00 0,00
Luchtvaart 2016 0 0,00 0,00
Luchtvaart 2017 0 0,00 0,00
Luchtvaart 2018 0 0,00 0,00
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.100 0,12 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.100 0,10 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2005 1.100 0,07 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.100 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.200 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.100 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.100 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.200 0,03 0,01
Visserij 1990 1.200 0,11 0,03
Visserij 2000 1.300 0,12 0,04
Visserij 2005 900 0,09 0,02
Visserij 2010 700 0,06 0,02
Visserij 2015 600 0,05 0,02
Visserij 2016 600 0,05 0,02
Visserij 2017 500 0,05 0,01
Visserij 2018 500 0,04 0,01
Defensie-activiteiten 1990 300 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2000 300 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2005 200 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2010 300 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2015 200 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2016 200 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2017 100 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2018 200 0,01 0,01
Overige sectoren (mobiele bronnen) 1990 1.800 0,22 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2000 2.300 0,26 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2005 2.200 0,21 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2010 2.000 0,16 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2015 1.900 0,12 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2016 2.000 0,12 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2017 1.900 0,11 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2018 2.100 0,10 0,02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen.
De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2020 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 september 2022:
Toevoeging voorlopige cijfers 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 1990 tot en met 2021 worden in februari 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).