Zelfgerapporteerde delicten onder jongeren (12-29 jaar) naar kenmerken

Zelfgerapporteerde delicten onder jongeren (12-29 jaar) naar kenmerken

Geslacht Kenmerken Perioden Eén of meer delicten totaal (in % van de betreffende groep) Geweldsdelicten Geweldsdelicten totaal (in % van de betreffende groep) Vermogensdelicten Diefstaldelicten Winkeldiefstal (in % van de betreffende groep) Vandalismedelicten Graffiti (in % van de betreffende groep) Zwartrijden (in % van de betreffende groep) Rijden onder invloed (in % van de betreffende groep)
Mannen en vrouwen Totaal jongeren (12-29 jaar) 1997 46,3 11,0 7,2 4,4 21,9 12,5
Mannen en vrouwen Totaal jongeren (12-29 jaar) 2001 50,1 12,9 5,6 4,8 26,9 13,3
Mannen en vrouwen Totaal jongeren (12-29 jaar) 2003 49,4 13,3 5,7 4,7 25,9 14,0
Mannen Totaal jongeren (12-29 jaar) 1997 55,0 16,4 8,5 5,9 24,3 18,6
Mannen Totaal jongeren (12-29 jaar) 2001 58,5 19,3 6,3 6,4 28,8 20,5
Mannen Totaal jongeren (12-29 jaar) 2003 59,5 19,9 6,1 6,7 28,4 21,6
Vrouwen Totaal jongeren (12-29 jaar) 1997 37,2 5,4 5,8 2,8 19,5 6,1
Vrouwen Totaal jongeren (12-29 jaar) 2001 41,4 6,4 4,9 3,1 25,0 6,0
Vrouwen Totaal jongeren (12-29 jaar) 2003 38,9 6,6 5,2 2,6 23,2 6,2
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Zelfgerapporteerde delinquentie door jeugdigen van 12 - 29 jaar naar
leeftijd en geslacht, huishoudenssamenstelling, opleidingsniveau,
1997, 2001 en 2003.
Gewijzigd op 06 november 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Eén of meer delicten totaal
Geweldsdelicten
Geweldsdelicten totaal
Vermogensdelicten
Diefstaldelicten
Winkeldiefstal
Vandalismedelicten
Graffiti
Zwartrijden
Rijden onder invloed
Alleen jongeren van 18 jaar en ouder.