Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Luchthavens Perioden Totaal aantal vliegtuigbewegingen Totaal alle vliegtuigbewegingen (aantal) Totaal aantal vliegtuigbewegingen Niet-commercieel verkeer Les-/oefenvlucht (aantal)
Totaal kleine luchthavens 2009 435.953 250.322
Totaal kleine luchthavens 2010 410.648 238.208
Totaal kleine luchthavens 2011 417.638 236.722
Totaal kleine luchthavens 2012 382.376 206.850
Totaal kleine luchthavens 2013 355.251 182.446
Totaal kleine luchthavens 2014 354.856 170.686
Totaal kleine luchthavens 2015 337.266 147.820
Totaal kleine luchthavens 2016 335.928 142.613
Totaal kleine luchthavens 2017 319.807 136.974
Totaal kleine luchthavens 2018 358.595 167.805
Ameland 2009 4.496 110
Ameland 2010 4.283 120
Ameland 2011 4.184 75
Ameland 2012 3.469 76
Ameland 2013 4.344 104
Ameland 2014 4.680 48
Ameland 2015 4.840 37
Ameland 2016 4.655 32
Ameland 2017 4.308 16
Ameland 2018 4.470 73
Budel 2009 60.102 42.123
Budel 2010 53.881 36.415
Budel 2011 49.193 31.922
Budel 2012 39.935 22.773
Budel 2013 39.457 20.249
Budel 2014 44.008 20.813
Budel 2015 50.109 24.000
Budel 2016 49.157 19.358
Budel 2017 45.731 17.823
Budel 2018 45.116 18.366
Drachten 2009 4.148 0
Drachten 2010 4.327 0
Drachten 2011 4.826 0
Drachten 2012 3.966 0
Drachten 2013 3.669 0
Drachten 2014 4.347 4
Drachten 2015 4.573 6
Drachten 2016 4.380 0
Drachten 2017 4.810 36
Drachten 2018 6.176 10
Hoogeveen 2009 18.513 6.135
Hoogeveen 2010 17.649 5.656
Hoogeveen 2011 20.586 7.475
Hoogeveen 2012 17.581 5.769
Hoogeveen 2013 15.431 4.918
Hoogeveen 2014 13.902 4.257
Hoogeveen 2015 13.921 3.966
Hoogeveen 2016 12.045 2.280
Hoogeveen 2017 11.166 1.922
Hoogeveen 2018 15.122 2.275
Hilversum 2009 43.669 21.138
Hilversum 2010 40.846 20.468
Hilversum 2011 46.728 24.886
Hilversum 2012 43.738 23.866
Hilversum 2013 38.803 21.301
Hilversum 2014 45.359 22.917
Hilversum 2015 43.120 21.465
Hilversum 2016 45.377 23.259
Hilversum 2017 43.293 22.718
Hilversum 2018 45.044 22.747
Lelystad 2009 127.583 85.814
Lelystad 2010 125.679 85.084
Lelystad 2011 123.044 84.706
Lelystad 2012 114.530 79.132
Lelystad 2013 106.080 72.724
Lelystad 2014 98.998 64.516
Lelystad 2015 93.818 58.186
Lelystad 2016 91.310 55.998
Lelystad 2017 84.218 52.976
Lelystad 2018 103.365 72.525
Midden-Zeeland 2009 27.855 4.795
Midden-Zeeland 2010 24.536 6.538
Midden-Zeeland 2011 24.430 6.807
Midden-Zeeland 2012 21.989 6.134
Midden-Zeeland 2013 20.914 5.645
Midden-Zeeland 2014 20.089 5.979
Midden-Zeeland 2015 20.904 5.983
Midden-Zeeland 2016 20.451 5.548
Midden-Zeeland 2017 20.754 4.989
Midden-Zeeland 2018 25.464 8.006
Oostwold 2009
Oostwold 2010
Oostwold 2011
Oostwold 2012
Oostwold 2013
Oostwold 2014
Oostwold 2015
Oostwold 2016 3.189 1.208
Oostwold 2017 3.247 1.099
Oostwold 2018 2.895 1.057
Seppe 2009 48.770 32.680
Seppe 2010 47.027 32.869
Seppe 2011 45.385 29.306
Seppe 2012 42.171 25.402
Seppe 2013 37.972 22.371
Seppe 2014 39.458 23.095
Seppe 2015 37.121 20.944
Seppe 2016 39.647 22.768
Seppe 2017 39.008 23.528
Seppe 2018 41.009 26.850
Teuge 2009 72.394 48.005
Teuge 2010 67.397 43.173
Teuge 2011 74.339 44.788
Teuge 2012 70.663 37.578
Teuge 2013 65.124 29.250
Teuge 2014 57.260 21.720
Teuge 2015 43.096 7.933
Teuge 2016 40.657 6.739
Teuge 2017 39.627 7.232
Teuge 2018 46.044 10.704
Enschede 2009
Enschede 2010
Enschede 2011
Enschede 2012
Enschede 2013
Enschede 2014
Enschede 2015
Enschede 2016
Enschede 2017
Enschede 2018
Texel 2009 28.423 9.522
Texel 2010 25.023 7.885
Texel 2011 24.923 6.757
Texel 2012 24.334 6.120
Texel 2013 23.457 5.884
Texel 2014 26.755 7.337
Texel 2015 25.764 5.300
Texel 2016 25.060 5.423
Texel 2017 23.645 4.635
Texel 2018 23.890 5.192
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens over de kleine luchtvaart, met het aantal vliegtuigbewegingen op overland- en terreinvluchten op de Nederlandse kleine luchthavens. De gegevens zijn verder uitgesplitst naar vluchtsoort (aard en doel van de vlucht) en naar het onderscheid commerciële en niet-commerciële vluchten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers van het lopende jaar hebben een voorlopig karakter. Na ontvangst van nieuwere maandbestanden van de luchthavenbeheerders kan het noodzakelijk blijken dat oudere gegevens van het actuele jaar worden aangepast. Vanaf 1998 tot en met verslagjaar 2018 zijn de cijfers definitief. De gegevens vanaf 2019 zijn voorlopig.

De luchthaven Enschede (Twente) is met ingang van 1 januari 2008 gesloten.

In verband met een formeel goedgekeurd luchthavenbesluit voor vliegveld Oostwold in oktober 2015, zijn gegevens over dit vliegveld beschikbaar vanaf verslagjaar 2016.

Wijzigingen per 16 september 2020:
De cijfers voor het 2e kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Na de publicatie op 19 juni 2020 van het 1e kwartaal 2020 zijn er nieuwe brondata ontvangen.
Dit heeft geresulteerd in een correctie van de cijfers voor vliegveld Teuge en van de totaalcijfers over het 1e kwartaal 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maandcijfers worden doorgaans 3 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal vliegtuigbewegingen
De som van het aantal vliegtuigbewegingen (de som van het aantal starts
en landingen tezamen) op overland- en terreinvluchten.
Overlandvluchten zijn vluchten waarbij de opstijging en de daarop volgende
landing niet op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden.
Terreinvluchten zijn vluchten waarbij de opstijging en de daarop volgende
landing op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden.
Totaal alle vliegtuigbewegingen
Niet-commercieel verkeer
Alle luchtverkeer zonder winstoogmerk, zoals particuliere vluchten
(waaronder ook zakenlieden met eigen toestel), les- en oefenvluchten,
overheidsvluchten, enzovoorts.
Les-/oefenvlucht
Vlucht, gerekend tot niet-commercieel verkeer, die wordt uitgevoerd met
als doel het opleiden en trainen om vliegvaardigheid te verkrijgen en te
behouden.