Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Perioden Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Totaal huwelijkssluitingen man en vro... (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Geen leeftijdsverschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder Totaal man ouder (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder 1 tot 5 jaar ouder (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder 5 tot 10 jaar ouder (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder 10 tot 15 jaar ouder (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder 15 tot 20 jaar ouder (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder 20 jaar of meer ouder (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder Totaal vrouw ouder (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder 1 tot 5 jaar ouder (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder 5 tot 10 jaar ouder (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder 10 tot 15 jaar ouder (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder 15 tot 20 jaar ouder (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder 20 jaar of meer ouder (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Totaal huwelijkssluitingen tussen twe... (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar leeftijdsverschil van de partners Geen leeftijdsverschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar leeftijdsverschil van de partners 1 tot 5 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar leeftijdsverschil van de partners 5 tot 10 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar leeftijdsverschil van de partners 10 tot 15 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar leeftijdsverschil van de partners 15 tot 20 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar leeftijdsverschil van de partners 20 jaar of meer verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Totaal huwelijkssluitingen tussen twe... (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar leeftijdsverschil van de partners Geen leeftijdsverschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar leeftijdsverschil van de partners 1 tot 5 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar leeftijdsverschil van de partners 5 tot 10 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar leeftijdsverschil van de partners 10 tot 15 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar leeftijdsverschil van de partners 15 tot 20 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar leeftijdsverschil van de partners 20 jaar of meer verschil (aantal)
1996 85.140 8.447 61.003 36.928 16.987 4.563 1.628 897 15.690 11.972 2.813 689 164 52
1997 85.059 8.414 60.537 36.471 16.928 4.658 1.545 935 16.108 12.251 2.962 641 175 79
1998 86.956 8.629 61.732 36.952 17.143 4.980 1.697 960 16.595 12.524 3.033 764 196 78
1999 89.428 8.591 63.907 37.832 18.094 5.144 1.771 1.066 16.930 12.765 3.116 735 217 97
2000 88.074 8.395 63.090 36.565 18.292 5.382 1.782 1.069 16.589 12.366 3.186 742 207 88
2001 79.677 7.305 57.191 32.753 16.652 5.068 1.742 976 15.181 11.280 2.836 777 198 90 1.339 84 507 412 179 82 75 1.075 78 470 346 115 50 16
2002 83.970 7.536 60.487 34.102 17.975 5.473 1.829 1.108 15.947 11.809 3.077 785 185 91 935 55 368 252 152 60 48 903 78 445 254 90 26 10
2003 78.928 7.095 56.947 31.994 17.082 5.160 1.721 990 14.886 11.045 2.858 679 204 100 735 40 270 224 114 52 35 764 50 323 221 112 42 16
2004 72.231 6.488 51.987 29.179 15.646 4.640 1.611 911 13.756 10.220 2.683 624 170 59 579 27 247 155 77 32 41 631 59 283 176 73 28 12
2005 71.113 6.498 51.124 28.758 15.148 4.691 1.585 942 13.491 9.993 2.651 618 149 80 570 21 225 169 91 38 26 580 39 274 171 66 24 6
2006 71.157 6.434 51.246 28.428 15.485 4.772 1.619 942 13.477 9.917 2.723 650 133 54 579 35 222 167 88 33 34 633 49 300 185 68 23 8
2007 71.114 6.560 51.433 29.002 15.432 4.580 1.542 877 13.121 9.790 2.553 574 146 58 663 34 294 186 83 35 31 708 55 323 212 75 33 10
2008 74.030 6.932 53.049 29.934 15.912 4.755 1.591 857 14.049 10.473 2.781 599 136 60 656 43 269 179 83 50 32 752 66 344 231 80 23 8
2009 72.119 6.781 52.136 29.528 15.481 4.714 1.520 893 13.202 9.907 2.502 609 128 56 573 35 232 156 82 34 34 785 63 375 223 81 28 15
2010 74.045 6.925 53.451 30.101 15.911 4.722 1.720 997 13.669 10.354 2.515 595 143 62 660 48 245 183 104 34 46 694 47 315 214 88 21 9
2011 70.217 6.650 50.396 28.370 14.923 4.529 1.595 979 13.171 9.938 2.461 562 136 74 601 36 224 172 83 48 38 754 63 362 214 81 27 7
2012 69.030 6.694 49.735 28.270 14.530 4.410 1.545 980 12.601 9.538 2.336 508 155 64 544 34 218 150 75 32 35 741 58 322 235 94 22 10
2013 63.327 6.000 45.605 25.954 13.120 4.146 1.462 923 11.722 8.954 2.115 483 114 56 522 33 203 135 68 41 42 700 60 328 195 77 26 14
2014 64.074 6.559 46.012 26.221 13.461 3.976 1.411 943 11.503 8.704 2.151 474 130 44 532 43 211 141 65 30 42 727 62 362 205 66 24 8
2015 62.912 6.342 44.840 26.070 12.670 3.868 1.320 912 11.730 8.993 2.111 443 117 66 647 31 263 173 84 40 56 749 80 366 208 69 20 6
2016 63.813 6.472 45.596 26.270 13.265 3.816 1.375 870 11.745 8.953 2.121 474 141 56 665 44 248 184 93 45 51 771 54 382 197 80 45 13
2017 63.027 6.230 44.879 25.878 13.025 3.805 1.262 909 11.918 9.029 2.186 521 121 61 620 43 248 169 81 42 37 755 69 389 190 69 23 15
2018 62.813 6.343 44.513 25.769 12.674 3.767 1.371 932 11.957 9.138 2.152 461 147 59 682 51 271 170 92 45 53 820 64 423 214 84 24 11
2019 62.146 6.355 43.849 25.383 12.477 3.733 1.337 919 11.942 9.047 2.187 514 139 55 675 36 278 200 72 35 54 744 63 373 203 69 26 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over huwelijkssluitingen (exclusief partnerschapsregistraties) en huwende personen (exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) onder de bevolking van Nederland naar geslachtsverhouding, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat, rangnummer van het huwelijk en geboorteland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en leeftijdsverschil;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijdse burgerlijke staat;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds rangnummer van het huwelijk;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds geboorteland;
- Huwende personen naar geslacht en leeftijd;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Huwende personen naar geslacht en rangnummer van het huwelijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 augustus 2020:
Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 worden de definitieve cijfers over 2020 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluitingen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijkssluitingen man en vro...
Totaal huwelijkssluitingen tussen man en vrouw.
Naar leeftijdsverschil van de partners
Huwelijkssluitingen naar leeftijdsverschil van de partners.

Leeftijdsverschil:
Het leeftijdsverschil is bepaald als het verschil tussen de geboortejaren van de partners.
Geen leeftijdsverschil
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij beide partners in hetzelfde jaar zijn geboren.
Man ouder
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man ouder is dan de vrouw.
Totaal man ouder
Totaal huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man ouder is dan de vrouw.
1 tot 5 jaar ouder
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man 1 tot 5jaar ouder is dan de vrouw.
5 tot 10 jaar ouder
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man 5 tot 10 jaar ouder is dan de vrouw.
10 tot 15 jaar ouder
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man 10 tot 15 jaar ouder is dan de vrouw.
15 tot 20 jaar ouder
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man 15 tot 20 jaar ouder is dan de vrouw.
20 jaar of meer ouder
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man 20 jaar of meer ouder is dan de vrouw.
Vrouw ouder
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de vrouw ouder is dan de man.
Totaal vrouw ouder
Totaal huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de vrouw ouder is dan de man.
1 tot 5 jaar ouder
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de vrouw 1 tot 5 jaar ouder is dan de man.
5 tot 10 jaar ouder
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de vrouw 5 tot 10 jaar ouder is dan de man.
10 tot 15 jaar ouder
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de vrouw 10 tot 15 jaar ouder is dan de man.
15 tot 20 jaar ouder
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de vrouw 15 tot 20 jaar ouder is dan de man.
20 jaar of meer ouder
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de vrouw 20 jaar of meer ouder is dan de man.
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijkssluitingen tussen twe...
Totaal huwelijkssluitingen tussen twee mannen.
Naar leeftijdsverschil van de partners
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen naar leeftijdsverschil van de partners.
Het leeftijdsverschil is bepaald als het verschil tussen de geboortejaren van de partners.
Geen leeftijdsverschil
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij beide partners in hetzelfde jaar zijn geboren.
1 tot 5 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij één man 1 tot 5 jaar ouder is dan de ander.
5 tot 10 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij één man 5 tot 10 jaar ouder is dan de ander.
10 tot 15 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij één man 10 tot 15 jaar ouder is dan de ander.
15 tot 20 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij één man 15 tot 20 jaar ouder is dan de ander.
20 jaar of meer verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij één man 20 of meer jaar ouder is dan de ander.
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijkssluitingen tussen twe...
Totaal huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen.
Naar leeftijdsverschil van de partners
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen naar leeftijdsverschil van de
partners.
Het leeftijdsverschil is bepaald als het verschil tussen de geboortejaren
van de partners.
Geen leeftijdsverschil
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij beide partners in
hetzelfde jaar zijn geboren.
1 tot 5 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij één vrouw 1 tot 5 jaar
ouder is dan de ander.
5 tot 10 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij één vrouw 5 tot 10 jaar
ouder is dan de ander.
10 tot 15 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij één vrouw 10 tot 15 jaar
ouder is dan de ander.
15 tot 20 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij één vrouw 15 tot 20 jaar
ouder is dan de ander.
20 jaar of meer verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij één vrouw 20 of meer jaar
ouder is dan de ander.