Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Perioden Regio's Bevolking aan het begin van de periode (aantal)
2007 januari Nederland 16.357.992
2007 februari Nederland 16.359.133
2007 maart Nederland 16.362.938
2007 april Nederland 16.365.065
2007 mei Nederland 16.367.596
2007 juni Nederland 16.371.278
2007 juli Nederland 16.374.541
2007 augustus Nederland 16.377.339
2007 september Nederland 16.383.275
2007 oktober Nederland 16.393.843
2007 november Nederland 16.399.139
2007 december Nederland 16.401.009
2008 januari Nederland 16.405.399
2008 februari Nederland 16.409.106
2008 maart Nederland 16.414.307
2008 april Nederland 16.418.055
2008 mei Nederland 16.423.337
2008 juni Nederland 16.428.686
2008 juli Nederland 16.434.935
2008 augustus Nederland 16.440.452
2008 september Nederland 16.449.092
2008 oktober Nederland 16.464.859
2008 november Nederland 16.473.709
2008 december Nederland 16.479.291
2009 januari Nederland 16.485.787
2009 februari Nederland 16.489.042
2009 maart Nederland 16.495.231
2009 april Nederland 16.501.683
2009 mei Nederland 16.506.782
2009 juni Nederland 16.513.615
2009 juli Nederland 16.520.661
2009 augustus Nederland 16.528.400
2009 september Nederland 16.538.542
2009 oktober Nederland 16.554.596
2009 november Nederland 16.562.317
2009 december Nederland 16.568.499
2010 januari Nederland 16.574.989
2010 februari Nederland 16.578.604
2010 maart Nederland 16.585.167
2010 april Nederland 16.588.947
2010 mei Nederland 16.593.973
2010 juni Nederland 16.599.333
2010 juli Nederland 16.606.135
2010 augustus Nederland 16.611.675
2010 september Nederland 16.624.215
2010 oktober Nederland 16.638.805
2010 november Nederland 16.648.268
2010 december Nederland 16.654.119
2011 januari Nederland 16.655.799
2011 februari Nederland 16.661.142
2011 maart Nederland 16.669.012
2011 april Nederland 16.673.931
2011 mei Nederland 16.676.905
2011 juni Nederland 16.681.513
2011 juli Nederland 16.686.550
2011 augustus Nederland 16.690.580
2011 september Nederland 16.703.472
2011 oktober Nederland 16.719.078
2011 november Nederland 16.725.328
2011 december Nederland 16.729.674
2012 januari Nederland 16.730.348
2012 februari Nederland 16.731.280
2012 maart Nederland 16.735.690
2012 april Nederland 16.737.631
2012 mei Nederland 16.739.764
2012 juni Nederland 16.742.830
2012 juli Nederland 16.744.696
2012 augustus Nederland 16.746.558
2012 september Nederland 16.758.167
2012 oktober Nederland 16.772.610
2012 november Nederland 16.778.726
2012 december Nederland 16.781.377
2013 januari Nederland 16.779.575
2013 februari Nederland 16.781.367
2013 maart Nederland 16.783.870
2013 april Nederland 16.784.986
2013 mei Nederland 16.785.783
2013 juni Nederland 16.788.992
2013 juli Nederland 16.792.122
2013 augustus Nederland 16.795.289
2013 september Nederland 16.805.879
2013 oktober Nederland 16.820.076
2013 november Nederland 16.825.762
2016 september Nederland 17.042.542
2016 oktober Nederland 17.062.489
2016 november Nederland 17.072.044
2016 december Nederland 17.079.787
2017 januari Nederland 17.081.507
2017 februari Nederland 17.083.783
2017 maart Nederland 17.091.456
2017 april Nederland 17.098.835
2017 mei Nederland 17.104.960
2017 juni Nederland 17.111.589
2017 juli Nederland 17.116.868
2017 augustus Nederland 17.120.835
2017 september Nederland 17.140.861
2017 oktober Nederland 17.162.311
2017 november Nederland 17.172.903
2017 december Nederland 17.180.690
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de veranderingen in de bevolkingsomvang van Nederland per regio. Deze veranderingen kunnen ontstaan door levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) en overige correcties. Daarnaast zijn ook cijfers over de totale bevolkingsgroei, begin- en eindbevolking opgenomen.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van de ‘Bevolking aan het begin van de periode’ voor januari 2022 zijn definitief.
De overige cijfers vanaf 2022 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 31 januari 2023:
De voorlopige cijfers over december 2022 en het jaartotaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Bevolking aan het begin van de periode
Bevolking aan het begin van de geselecteerde periode

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.