Kosten en financiering van het milieubeheer 1985-2011

Kosten en financiering van het milieubeheer 1985-2011

Milieucompartimenten Sectoren Perioden Milieu-investeringen (mln euro)
Totaal milieucompartimenten Totaal sectoren 2011 3.244
Totaal milieucompartimenten Totaal overheid 2011 1.509
Totaal milieucompartimenten Rijksoverheid 2011 .
Totaal milieucompartimenten Provincies 2011 25
Totaal milieucompartimenten Waterschappen 2011 443
Totaal milieucompartimenten Gemeenten 2011 984
Totaal milieucompartimenten Gemeenschappelijke regelingen 2011 58
Totaal milieucompartimenten Totaal bedrijven 2011 1.283
Totaal milieucompartimenten Bedrijven excl. milieudienstverlening 2011 688
Totaal milieucompartimenten Milieudienstverlening 2011 594
Totaal milieucompartimenten Totaal overige sectoren 2011 452
Totaal milieucompartimenten Verkeer 2011 452
Totaal milieucompartimenten Huishoudens 2011 .
Totaal milieucompartimenten Onverdeeld 2011 .
Compartiment water Totaal sectoren 2011 1.349
Compartiment water Totaal overheid 2011 1.230
Compartiment water Rijksoverheid 2011 .
Compartiment water Provincies 2011 .
Compartiment water Waterschappen 2011 443
Compartiment water Gemeenten 2011 788
Compartiment water Gemeenschappelijke regelingen 2011 .
Compartiment water Totaal bedrijven 2011 42
Compartiment water Bedrijven excl. milieudienstverlening 2011 42
Compartiment water Milieudienstverlening 2011 .
Compartiment water Totaal overige sectoren 2011 77
Compartiment water Verkeer 2011 77
Compartiment water Huishoudens 2011 .
Compartiment water Onverdeeld 2011 .
Compartiment lucht Totaal sectoren 2011 874
Compartiment lucht Totaal overheid 2011 0
Compartiment lucht Rijksoverheid 2011 .
Compartiment lucht Provincies 2011 0
Compartiment lucht Waterschappen 2011 .
Compartiment lucht Gemeenten 2011 .
Compartiment lucht Gemeenschappelijke regelingen 2011 .
Compartiment lucht Totaal bedrijven 2011 527
Compartiment lucht Bedrijven excl. milieudienstverlening 2011 527
Compartiment lucht Milieudienstverlening 2011 .
Compartiment lucht Totaal overige sectoren 2011 348
Compartiment lucht Verkeer 2011 348
Compartiment lucht Huishoudens 2011 .
Compartiment lucht Onverdeeld 2011 .
Compartiment bodem Totaal sectoren 2011 107
Compartiment bodem Totaal overheid 2011 23
Compartiment bodem Rijksoverheid 2011 .
Compartiment bodem Provincies 2011 23
Compartiment bodem Waterschappen 2011 .
Compartiment bodem Gemeenten 2011 .
Compartiment bodem Gemeenschappelijke regelingen 2011 .
Compartiment bodem Totaal bedrijven 2011 84
Compartiment bodem Bedrijven excl. milieudienstverlening 2011 84
Compartiment bodem Milieudienstverlening 2011 .
Compartiment bodem Totaal overige sectoren 2011 .
Compartiment bodem Verkeer 2011 .
Compartiment bodem Huishoudens 2011 .
Compartiment bodem Onverdeeld 2011 .
Compartiment afval Totaal sectoren 2011 276
Compartiment afval Totaal overheid 2011 255
Compartiment afval Rijksoverheid 2011 .
Compartiment afval Provincies 2011 1
Compartiment afval Waterschappen 2011 .
Compartiment afval Gemeenten 2011 196
Compartiment afval Gemeenschappelijke regelingen 2011 58
Compartiment afval Totaal bedrijven 2011 20
Compartiment afval Bedrijven excl. milieudienstverlening 2011 20
Compartiment afval Milieudienstverlening 2011 .
Compartiment afval Totaal overige sectoren 2011 .
Compartiment afval Verkeer 2011 .
Compartiment afval Huishoudens 2011 .
Compartiment afval Onverdeeld 2011 .
Compartiment geluid Totaal sectoren 2011 43
Compartiment geluid Totaal overheid 2011 .
Compartiment geluid Rijksoverheid 2011 .
Compartiment geluid Provincies 2011 .
Compartiment geluid Waterschappen 2011 .
Compartiment geluid Gemeenten 2011 .
Compartiment geluid Gemeenschappelijke regelingen 2011 .
Compartiment geluid Totaal bedrijven 2011 16
Compartiment geluid Bedrijven excl. milieudienstverlening 2011 16
Compartiment geluid Milieudienstverlening 2011 .
Compartiment geluid Totaal overige sectoren 2011 28
Compartiment geluid Verkeer 2011 28
Compartiment geluid Huishoudens 2011 .
Compartiment geluid Onverdeeld 2011 .
Compartiment algemeen Totaal sectoren 2011 595
Compartiment algemeen Totaal overheid 2011 1
Compartiment algemeen Rijksoverheid 2011 .
Compartiment algemeen Provincies 2011 1
Compartiment algemeen Waterschappen 2011 .
Compartiment algemeen Gemeenten 2011 .
Compartiment algemeen Gemeenschappelijke regelingen 2011 .
Compartiment algemeen Totaal bedrijven 2011 594
Compartiment algemeen Bedrijven excl. milieudienstverlening 2011 .
Compartiment algemeen Milieudienstverlening 2011 594
Compartiment algemeen Totaal overige sectoren 2011 .
Compartiment algemeen Verkeer 2011 .
Compartiment algemeen Huishoudens 2011 .
Compartiment algemeen Onverdeeld 2011 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de kosten van maatregelen ter bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren binnen Nederland. De milieukosten zijn onderverdeeld naar milieucompartimenten: water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen. Naast de milieukosten worden de onderlinge overdrachten samengesteld en indien men deze bij de milieukosten opgeteld en de ontvangen overdrachten aftrekt ontstaan de netto milieulasten welke eveneens in de tabel worden weergegeven. Daarnaast zijn er gegevens over milieu-investeringen beschikbaar.

Een overzicht van de milieu-investeringen en de milieukosten werd in de periode 1985-2001 jaarlijks samengesteld. Vanaf 2001 wordt dit overzicht eens in de twee jaar (in de oneven jaren) gepubliceerd, inclusief een overzicht van de netto milieulasten. Vanaf 2013 wordt er (met minder detail) weer jaarlijks gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 augustus 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Kosten en financiering van het milieubeheer, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Milieu-investeringen
Milieu-investeringen zijn extra investeringen (meerkosten) die het gevolg zijn van maatregelen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt nagestreefd. De milieu-investeringen zijn verdeeld naar milieucompartiment: water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen. Milieu-investeringen worden over een bepaalde periode afgeschreven (in verband met waardevermindering). De kapitaallasten (rente en afschrijvingen) worden tot de jaarlijkse milieukosten gerekend.