Grote niet-financiële ondernemingen

De 250 grootste niet-financiële ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de productie van goederen en niet-financiële diensten. De gegevens zijn gebaseerd op een panel van ondernemingen. Het panel bestaat uit de 200 grootste ondernemingen op basis van het balanstotaal, aangevuld met ondernemingen die op het punt van economische activiteit ondervertegenwoordigd waren. Verder gaat het om ondernemingen die de gehele periode te volgen zijn. Wanneer door fusie of overname van ondernemingen een nieuwe onderneming ontstaat, neemt de nieuwe onderneming in het panel de plaats in van de gefuseerde of overgenomen ondernemingen. Ondernemingen die delen afsplitsen, blijven ook in het panel. Na afsplitsing worden de afzonderlijke delen gevolgd. Het panel bestaat in totaal uit circa 250 ondernemingen en dekt omstreeks 60 procent van het balanstotaal van de gehele sector niet financiële ondernemingen met rechtspersoonlijkheid.

General Electric loopt met ingang van het tweede kwartaal 2017 niet mee in het panel. Dit vanwege grote discontinuïteiten als gevolg van gewijzigde waarneemafspraken.