Verwachte baanvindduur

Om de (verwachte) duur te bepalen die een werkloze naar verwachting nog nodig heeft om een baan te vinden, is gebruik gemaakt van een duurmodel. Kern van het duurmodel is de uitstroomkans naar een baan. Deze kans is afhankelijk van allerlei achtergrondkenmerken van personen, waarvan wordt aangenomen dat zij de baanvindkans kunnen beïnvloeden. Door toepassing van een specifieke schattingsmethode kan het precieze verband tussen de baanvindkans en achtergrondkenmerken worden bepaald. Uit deze baanvindkans kan vervolgens de baanvindduur worden afgeleid.