Arbeidsproductiviteit

Arbeidsproductiviteit: het volume van het bbp of de toegevoegde waarde per gewerkt uur.