Vermesting

Vermesting is het proces van voedselverrijking van het oppervlaktewater door een te grote hoeveelheid aan fosfor- en stikstofverbindingen. Dit kan leiden tot overmatige algengroei, waardoor waterplanten en bepaalde vissoorten verdwijnen. Door de overmatige bloei van blauwalgen bijvoorbeeld, worden zwemlocaties in de open lucht ongeschikt om in te zwemmen.
Terug naar artikel