Vermesting

Vermesting is het proces van voedselverrijking van het oppervlaktewater door een te grote hoeveelheid aan fosfor- en stikstofverbindingen. Dit kan leiden tot overmatige algengroei, waardoor waterplanten en bepaalde vissoorten verdwijnen. Door de overmatige bloei van blauwalgen bijvoorbeeld, worden zwemlocaties in de open lucht ongeschikt om in te zwemmen.