Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 300 212 196 16 7,5 89 65,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 39 29 25 5 . 9 63,8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 102 90 83 7 7,3 12 81,8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 50 44 40 4 10,2 6 78,9
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 51 46 44 2 4,6 6 84,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 60 46 45 1 2,9 14 74,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 160 93 88 5 4,9 67 55,0
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 59 40 37 3 7,9 19 62,6
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 40 6 6 0 . 34 15,3
Mannen 15 tot 75 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 139 105 99 7 6,4 34 71,0
Mannen 15 tot 25 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 19 14 12 2 . 5 .
Mannen 25 tot 45 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 46 44 41 3 6,7 2 88,5
Mannen 25 tot 35 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 25 23 21 2 . 2 .
Mannen 35 tot 45 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 22 21 20 1 . 1 .
Mannen 45 tot 55 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 28 23 23 0 . 5 .
Mannen 45 tot 75 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 74 47 45 2 4,6 27 61,1
Mannen 55 tot 65 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 28 21 19 2 . 7 .
Mannen 65 tot 75 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 18 3 3 0 . 14 .
Vrouwen 15 tot 75 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 161 106 97 9 8,5 55 60,3
Vrouwen 15 tot 25 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 20 15 12 3 . 5 .
Vrouwen 25 tot 45 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 55 46 42 4 7,9 9 76,3
Vrouwen 25 tot 35 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 26 21 18 3 . 5 .
Vrouwen 35 tot 45 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 30 25 24 1 . 5 .
Vrouwen 45 tot 55 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 32 23 22 1 . 9 68,1
Vrouwen 45 tot 75 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 86 45 43 2 5,2 41 49,8
Vrouwen 55 tot 65 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 32 20 18 1 . 12 57,7
Vrouwen 65 tot 75 jaar Suriname 2022 3e kwartaal 22 3 3 0 . 19 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van personen zonder een migratieachtergrond, personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De cijfers over het 3e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 augustus 2022:
De aantallen in de versie van 17 augustus zijn per abuis door een factor 10 te veel gedeeld waardoor deze aantallen te klein waren.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.