Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Perioden Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro)
2021* 1.105
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over bedrijfsopbrengsten en -kosten van musea.

Vanaf 2015 is de onderzoekspopulatie herijkt. Daardoor zijn de resultaten van 1993 tot en met 2013 niet meer goed te vergelijken met de uitkomsten in deze tabel.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2015 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers vanaf 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per december 2022:
De cijfers over de jaren 2015 t/m 2017 zijn op definitief gezet. De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2023 verschijnen de voorlopige cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, subsidies en (schade)uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten