Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, 2008 - 2021

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, 2008 - 2021

Perioden Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro)
2021 361,3 353,1 8,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de banenpools/werkgelegenheidsprojecten (SBI 78203). De gegevens betreffen de geboden werkgelegenheid, kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
De SBI 78203 "Banenpools/werkgelegenheidsprojecten" wordt overgeheveld naar SBI 84 "Openbaar bestuur" en volgend jaar meegenomen bij een andere statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.
---
Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
---
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.