MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; kenmerken van werk, 2004-2007

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; kenmerken van werk, 2004-2007

Opleidingsrichting en sector Kenmerken van het werk Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Perioden Totaal mbo-gediplomeerde schoolverlaters (aantal) Diplomaniveau Niveau 1 (aantal) Diplomaniveau Niveau 2 (aantal) Diplomaniveau Niveau 3 (aantal) Diplomaniveau Niveau 4 (aantal)
Totaal opleidingsrichting en sector Totaal kenmerken van het werk Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 74.740 5.000 20.620 21.040 28.080
Totaal opleidingsrichting en sector Met werk, totaal Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 66.240 3.840 18.080 19.220 25.100
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, totaal Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 65.620 3.830 17.920 18.990 24.880
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 25.210 1.610 7.730 7.000 8.880
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, deeltijd werkzaam Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 40.410 2.220 10.190 12.000 16.000
Totaal opleidingsrichting en sector Zelfstandigen, totaal Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 1.120 20 290 380 430
Totaal opleidingsrichting en sector Zonder werk Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 8.490 1.160 2.540 1.820 2.980
Totaal opleidingsrichting en sector 0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 1.370 40 400 550 390
Totaal opleidingsrichting en sector 1000l Nijverheid (geen bouwnijverheid) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 5.990 1.510 1.750 1.560 1.170
Totaal opleidingsrichting en sector F Bouwnijverheid Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 5.230 120 1.580 2.230 1.290
Totaal opleidingsrichting en sector 5000a Autobranche, groothandel en .. Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 3.790 250 1.020 1.020 1.500
Totaal opleidingsrichting en sector 52 Detailhandel en reparatie voor .. Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 8.060 290 2.250 1.880 3.630
Totaal opleidingsrichting en sector H Horeca Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 3.430 170 910 920 1.430
Totaal opleidingsrichting en sector I Vervoer, opslag en communicatie Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 3.240 50 1.670 520 990
Totaal opleidingsrichting en sector J Financiële instellingen Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 620 50 90 120 360
Totaal opleidingsrichting en sector 7000e Zakelijke dienstverlening (geen .. Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 4.720 140 1.850 680 2.060
Totaal opleidingsrichting en sector 745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven, .. Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 6.280 470 2.030 1.260 2.520
Totaal opleidingsrichting en sector L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 2.200 50 1.210 300 640
Totaal opleidingsrichting en sector M Onderwijs Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 860 x 160 140 540
Totaal opleidingsrichting en sector 8511c Medische en veterinaire diensten Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 4.330 60 470 450 3.360
Totaal opleidingsrichting en sector 853 Welzijnszorg Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 13.590 580 2.210 6.440 4.360
Totaal opleidingsrichting en sector 9000e Milieu, cultuur, recreatie en .. Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 2.460 40 480 1.110 820
Totaal opleidingsrichting en sector SBI onbekend Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007/'08 110 x 20 40 40
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over mbo-gediplomeerde schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Er worden gegevens verstrekt over:
- leerweg;
- diplomaniveau;
- sector en opleidingsrichting van het diploma;
- kenmerken van het werk;
- geslacht;
- leeftijd;
- herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: gediplomeerden uit 2004/'05.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per september 2012:
Deze tabel is met ingang van 2007/'08 stopgezet.
Met ingang van schooljaar 2007/'08 is een nieuwe tabel gestart. Dit is gedaan omdat er binnen het CBS nieuwe indelingen van de SBI worden gebruikt. Deze nieuwe indelingen zijn niet te vergelijken met de oude indelingen. Tevens is er een trendbreuk ontstaan als gevolg van de volgende punten:
1. Verbeterde data
2. Verbeterde definities.

Op statline is nu een vergelijkbare reeks te vinden voor de jaren 2004/'05 tot en met 2007/'08. En vanaf 2007/'08 is een nieuwe vergelijkbare reeks gestart met cijfers over 2007/'08 en 2008/'09.
De oude en de nieuwe reeks sluiten niet op elkaar aan. Tevens is in de oude reeks gebruik gemaakt van SBI 1993 en in de nieuwe reeks van SBI 2008.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
N.v.t.

Toelichting onderwerpen

Totaal mbo-gediplomeerde schoolverlaters
Schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die in de
beschreven periode een mbo-diploma behaalden.
---
Schoolverlaters zijn leerlingen die tijdens of direct na het schooljaar
het (bekostigd) onderwijs verlaten.
---
In deze tabel staan alleen de mbo-gediplomeerden die in hun laatste
schooljaar een voltijd opleiding (bol-voltijd of bbl) volgden.
Personen die ingeschreven stonden als bol-deeltijd en personen die
geen onderwijs volgden, maar slechts ingeschreven stonden voor het doen
van een examen (extraneï) zijn niet opgenomen in de onderzoekspopulatie.
Diplomaniveau
Indeling van de mbo-diploma's naar niveau volgens de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB). Deze indeling wordt gehanteerd vanaf 1997/'98.
Niveau 1
Assistentopleiding.
Opleiding tot assisterend beroepsbeoefenaar met een duur van een half tot
en met één jaar.
-----
Deze groep gediplomeerden kan ook nog een ander diploma, bijvoorbeeld
voor havo of vwo, hebben behaald en bestaat daarom niet noodzakelijk
uit voortijdig schoolverlaters (zonder startkwalificatie).
Niveau 2
Basisberoepsopleiding.
Opleiding tot basisberoepsbeoefenaar met een duur van twee tot en met
drie jaar.
Niveau 3
Vakopleiding.
Opleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar met een duur van twee tot en
met vier jaar.
Niveau 4
Niveau 4: middenkader- of specialistenopleiding.
- Middenkaderopleiding: opleiding tot middenkaderfunctionaris met een
duur van drie tot en met vier jaar.
- Specialistenopleiding: opleiding tot specialist met een duur van één
tot en met twee jaar. Dit is een vervolg op de vakopleiding (niveau 3).