Zoekresultaten

724 resultaten voor zee
724 resultaten voor zee

Pagina 1 van 29

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart

Het Centraal Bureau voor de Statistiek start met de publicatie van prijsindexcijfers voor de zee- en kustvaart. De waarneming richt zich op vervoer van containers (lijndiensten) en op de verhuur van...

Overig

Caribisch Nederland: goederenvervoer zee- en luchtvaart

Gegevens over de in- en uitvoer van goederen van en naar Bonaire, Saba en Sint-Eustatius via zee en lucht.

Overig

Aantal gemeenten daalt tot 342 op 1 januari 2023

Op 1 januari 2023 telt Nederland 342 gemeenten, drie minder dan een jaar eerder. In de provincie Zuid-Holland gaan gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samen in de nieuwe gemeente Voorne...

Artikelen
Overig

Aanvoer vis naar Nederlandse havens in 2021 toegenomen

In 2021 is 443,5 miljoen kilogram vis vanaf zee naar Nederlandse havens gebracht.

Artikelen

Vakantiekolonies en de zegeningen van bos, duin en zee

In 1883 ging Arnold Kerdijk, die toen tevens één van de leden van de nieuwe Centrale Commissie voor de Statistiek was (de voorganger van het CBS), met twintig Amsterdamse bleekneusjes naar Austerlitz.

Artikelen

Meer goederen vervoerd over de weg en over zee in 2018

In 2018 werd 1,71 miljard ton goederen vervoerd vanuit, naar en binnen Nederland. Dit is een stijging van 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze toename was geheel het gevolg van meer...

Artikelen

Schade Watersnoodramp 1953 in kaart gebracht door CBS

Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat in Nederland een grote watersnoodramp plaatsvond.

Artikelen

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.

Cijfers

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren

Cijfers

Aandeel hernieuwbare energie daalt ondanks stijging zon- en windenergie

In 2021 lag het aandeel hernieuwbare energie op 12 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Artikelen

Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen

Bedrijven zijn meer geld uit gaan geven aan milieu-investeringen.

Artikelen

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Groothandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Eindverbruik hernieuwbare energie Energiebron/techniek, energietoepassing

Cijfers

Importwaarde vervoersdiensten 32 procent hoger in eerste halfjaar van 2022

Nederlandse bedrijven en consumenten importeerden in de eerste zes maanden van 2022 ter waarde van 22,7 miljard euro aan vervoersdiensten uit het buitenland: bijna 32 procent meer dan het eerste...

Artikelen

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Productie en vermogen van hernieuwbare elektriciteit Waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa

Cijfers

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik

Cijfers

Zee- en kustvaart; prijsindex 2006 = 100

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingsfactoren naar deelmarkten.

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

Zee- en kustvisserij; prijs aangevoerde vis 1994-2015

Prijs van verse vis per vissoort. vissoort en periode

Cijfers

Getijdenenergie

Energie opgewekt uit getijden en golven op zee en oceaan.

Overig

Maritieme vaarweg

Een vaarweg die is ingericht voor het verkeer met zeeschepen, maar die niet tot de open zee kan worden gerekend.

Overig

Afgesloten zeearm

Van de zee afgesloten inham, te weten het Haringvliet en Hollands Diep (tot aan de Moerdijkspoorbrug), Volkerak, Krammer, Grevelingenmeer, Veerse meer en Lauwersmeer.

Overig

Goederenvervoer over zee

Goederenvervoer in Nederland naar herkomst en bestemming door zeeschepen

Overig