Zoekresultaten

68 resultaten voor woononderzoek
68 resultaten voor woononderzoek

Pagina 3 van 3

Wmo te meten? Bronnenonderzoek monitoring Wet maatschappelijke ondersteuning

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Om op termijn deze wet te kunnen evalueren en monitoren, heeft het ministerie van VWS het Centrum...

Artikelen

Huurtoeslag vooral naar alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen

In 2008 ontvingen ruim 1,1 miljoen huishoudens een huurtoeslag. Dit kostte de overheid bijna 2 miljard euro.

Artikelen

Gebieden in Nederland 1999

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten Selecties van gemeenten of regionale en categorale indelingen

Cijfers

Gebieden in Nederland 1998

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten regionale en categorale indelingen van gemeenten

Cijfers

Gebieden in Nederland 2000

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten. Selecties van gemeenten of regionale indelingen

Cijfers

Hoofdbewoner; samenstelling huishoudens, 1998-2009

Totaal aantal huishoudens: eigenaar - huurder, wijze van huisvesting en aard van de woning naar samenstelling huishouden en regio.

Cijfers

Gebieden in Nederland 1996

Gebieden in Nederland; 1996

Cijfers

Gebieden in Nederland 1997

Gebieden in Nederland, 1997

Cijfers

Gebieden in Nederland 2002

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten Selecties van gemeenten of regionale en categorale indelingen

Cijfers

Gebieden in Nederland 2005

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten naar gemeenten of regionale en categorale indelingen van gemeenten.

Cijfers

Gebieden in Nederland 2001

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten Gemeenten, regionale en categorale indelingen van gemeenten

Cijfers

Gebieden in Nederland 2004

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten naar gemeenten of regionale en categorale indelingen van gemeenten.

Cijfers

Gebieden in Nederland 2003

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten naar gemeenten of regionale en categorale indelingen van gemeenten.

Cijfers

Een analyse van het verhuisgedrag van zestigers

Vlak na pensionering verhuizen enkele tienduizenden zestigers naar een andere regio Drenthe, Gelderland en Zeeland krijgen er door verhuizingen de meeste zestigers bij. Uit de Randstad vertrekken zij...

Publicaties

Sociale Monitor; 1990-2011

Sociale Monitor voor een vijftiental aspecten van het dagelijks leven demografie, wonen, criminaliteit, onderwijs, arbeid, mobiliteit,

Cijfers

Jaarrapport 2019 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Armoede en sociale uitsluiting 2019

In Armoede en sociale uitsluiting 2019 staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal. Om armoede af te bakenen is voornamelijk gebruik gemaakt...

Publicaties

40 aandachtswijken; stand van zaken, Outcomemonitor Wijkenaanpak, 2005-2013

Bevolking, Wonen, Leren, Werken, Veiligheid, Schuldenproblematiek. Cijfers voor de 40 aandachtswijken.

Cijfers