Zoekresultaten

68 resultaten voor woononderzoek
68 resultaten voor woononderzoek

Pagina 2 van 3

Vier op de tien huishoudens wonen in een rijtjeshuis

Vier op de tien zelfstandig wonende huishoudens wonen in een tussen- of hoekwoning.

Artikelen

Waarom is meedoen aan CBS-onderzoek belangrijk?

Voor de statistieken van het CBS zijn de antwoorden van alle mensen van belang

Artikelen

Meer huurders die relatief duur wonen

Het aantal huishoudens met een relatief laag inkomen dat relatief veel huur betaalt

Artikelen

Minder gezinnen met kinderen verhuisd

In de eerste helft van 2019 verhuisden vrijwel evenveel mensen als in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Huurders minder tevreden met woning

Huishoudens waren in 2018 minder vaak tevreden met hun woning dan in de jaren daarvoor.

Artikelen

Meer huishoudens binnen twee jaar verhuisd

In 2018 gaf 15 procent van alle huishoudens in een zelfstandige woning aan in de voorgaande twee jaar te zijn verhuisd, zo’n 1,1 miljoen huishoudens. Dat is meer dan in 2012 en 2015, toen zo’n 13...

Artikelen

Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning, 2009-2015

woonuitgaven, hypotheek, huur, woonquote, scheefhuur eigenaar, huurder, kenmerken particuliere huishoudens, kenmerken woningen

Cijfers

Woonlasten van huishoudens; kenmerken woning, regio, 2009-2015

woonlasten, hypotheek, huur, woonquote, scheefhuur eigenaar of huurder, kenmerken woning, regio, perioden

Cijfers

Onderzoeker Demografie

Samen met collega’s en collegateams mag jij de integrale gegevensbron voor woononderzoek verder ontwikkelen. Hiervoor verwerk je gegevens uit de demografie-databases met behulp van SQL.

Overig

Woononderzoek Nederland 2009

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De publicatie Het wonen overwogen beschrijft de recente...

Artikelen

Woon Onderzoek Nederland

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

De afgelopen twee jaar zijn minder huishoudens verhuisd, maar meer huishoudens dan ooit willen verhuizen. Vooral in de koopsector is de doorstroming sterk afgenomen, terwijl velen wel willen...

Artikelen

Verhuiswensen uit het Woononderzoek Nederland 2006

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. In dit artikel wordt op basis van het Woononderzoek Nederland 2006 gekeken naar de karakteristieken van mensen die aangeven een nieuwe woning te zoeken. De...

Artikelen

Woon- verhuismodule 2006 2009 en 2012

Informatie over het verhuisgedrag van de Nederlander

Overig

Verhuiswens afleiden uit sociale media

Is het mogelijk om een wens om te verhuizen te meten zonder dat aan mensen te vragen? Deze vraag heeft het CBS in het Center for Big Data Statistics onderzocht. In opdracht van het ministerie van...

Overig

Eigenaren vaker tevreden met woning dan huurders

Van alle huishoudens is 87 procent tevreden met de woning en 82 procent met de woonomgeving.

Artikelen

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Leefsituatie naar regio; 1999/2002

Leefsituatie (gezondheid, medische consumptie, contacten, woning) naar regio. Gegevens naargelang onderwerp beschikbaar over:

Cijfers

Het wonen overwogen

De publicatie Het wonen overwogen gaat in op recente ontwikkelingen op het gebied van de woonsituatie van Nederlanders, hun woonwensen en hun woonbeleving. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op...

Artikelen

Gewenste verhuizingen naar kenmerken van gewenste woning

Potentiële verhuizers, kenmerken gewenste woning: Huur - of koopwoning; Type woning; Kamers; Huur; Koopprijs. Naar Starters/doorstromers.

Cijfers

55-plussers over hun (toekomstige) woning

hoe en waar gaan 55-plussers wonen

Publicaties
Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 22 t/m 26 maart 2010 (week 12).

Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 11 t/m 15 maart 2013 (week 11).

Artikelen