Zoekresultaten

5158 resultaten voor wetenschappelijk onderwijs
5158 resultaten voor wetenschappelijk onderwijs
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 207

Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) plaatsvindt is opgenomen, 2018

Cijfers

Uitstromers mbo met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Uitstromers middelbaar beroepsonderwijs met werk, met en zonder diploma Studierichting, bedrijfstakken, peilmoment

Cijfers

Ho; gediplomeerden, soort diploma, studierichting, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het hoger onderwijs (hbo en wo) Soort diploma, studierichting, migratieachtergrond

Cijfers

Uitstromers mbo werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Uitstromers middelbaar beroepsonderwijs werknemers (met en zonder diploma Uurloon, studierichting, op peilmoment

Cijfers

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren

Cijfers

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

Het vwo is een onderwijssoort in het voortgezet onderwijs, die vooral bedoeld is als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. Het vwo heeft zes leerjaren. In de bovenbouw (leerjaren 4, 5 en...

Overig

Bachelors wetenschappelijk onderwijs studeren sneller af

Het aandeel bachelorstudenten in het wetenschappelijk onderwijs dat binnen 5 jaar het diploma haalt, is sterk toegenomen. Vrouwen studeren nog steeds sneller af dan mannen, maar mannen zijn bezig met...

Artikelen

Onderwijs- en arbeidsmarktpositie van internationale studenten

Internationale studenten die in een studiejaar een diploma hebben behaald in het hoger onderwijs

Cijfers

Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het primair onderwijs tussen de jaren 2020 en 2021, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de...

Publicaties

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Gediplomeerden en afgestudeerden Onderwijssoort vanaf 1900

Cijfers

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers mbo, met uitkering (met en zonder diploma) Studierichting, peilmoment

Cijfers

Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Arbeidskenmerken uitstromers mbo (met en zonder diploma), Studierichting, peilmoment

Cijfers

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers mbo (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, peilmoment

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk met en zonder diploma persoonskenmerken, bedrijfstak, studiekenmerken, peilmoment van werk

Cijfers

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs, doorstroom, uitstroom Onderwijspositie basisjaar, positie volgend schooljaar

Cijfers

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs

Dit rapport gaat in op kansengelijkheid in het hoger onderwijs. Het gaat om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt van recent afgestudeerden in het hoger onderwijs. We kijken naar verschillen tussen...

Publicaties

Onderzoeker Internationale Handel in Goederen

Zoek je een veelomvattende functie waarin je te maken krijgt met alle aspecten van de internationale handel in goederen. Ben je in staat om een vertaling te maken vanuit methodologie, theorie en...

Overig

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2011/’12 en 2015/’16 per studierichting.

Cijfers

WO; studievoortgang, studierichting, herkomstgroepering 1995-2012

Wetenschappelijk onderwijs; studievoortgang, studierichting, vooropleiding, opleidingsvorm, herkomstgroepering

Cijfers

Emancipatiemonitor 2022

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Publicaties

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom ho 2018/2019 2019/2020 regio

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde studenten uit het hbo en wo uit de schooljaren 2018/’19 en 2019/’20 naar woongemeente en arbeidsmarktregio.

Cijfers

WO; gepromoveerden aan universiteiten 1990/'91-2015/'16

Wetenschappelijk onderwijs; gepromoveerden aan universiteiten Studierichting

Cijfers

Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021

Rapportage van het onderzoek naar het actualiseren van het model van de onderwijsachterstandenindicator voor het primair onderwijs.

Publicaties

WO voltijd; rendement en uitval vanaf cohortjaar 1995

Cohorten voltijd wetenschappelijk onderwijs naar geslacht, vooropleiding en opleidingsclusters

Cijfers

WO deeltijd; rendement en uitval cohortjaren 1990-1994

Cohorten deeltijd wetenschappelijk onderwijs naar geslacht, vooropleiding en HOOP - gebied

Cijfers