Zoekresultaten

5158 resultaten voor wetenschappelijk onderwijs
5158 resultaten voor wetenschappelijk onderwijs
Actieve filters (1)

Pagina 205 van 207

Monitor online platformen 2020

Online platformen zijn websites of apps die bemiddelen in de uitwisseling van goederen, diensten of informatie. Bekende voorbeelden zijn Airbnb, Uber, Marktplaats en Werkspot.

Publicaties

Regionale rekeningen; Economische groei 2008-2013

Bbp, volumemutaties; Toegevoegde waarde, volumemutaties per bedrijfstak Regio's; Perioden

Cijfers

Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*

In dit rapport wordt het toerisme van de gemeente Amsterdam beschreven in economische kernindicatoren voor de jaren 2017, 2018 en 2019*. Deze indicatoren zijn gebaseerd op de regionale rekeningen, de...

Publicaties

Banen van werknemers (1993 - 2005); regio

Aantal banen van werknemers naar regio en economische activiteit, niveau en mutatie.

Cijfers

Bevolkingskernen 2001

Inwoner- en woninggegevens naar bevolkingskernen. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71050NED&D1=0,34,4

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Inkomensongelijkheid personen: persoonskenmerken, 2000-2014

Inkomensongelijkheid van personen in particuliere huishoudens Geslacht en andere persoonskenmerken.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2017

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers

Mate waarin verschil in uurloon tussen vaste en flexibele werknemers te maken heeft met hun persoons- en baankenmerken.

Publicaties

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2020

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

De regionale economie 2018

Overzicht van regionale ontwikkelingen in de economie, arbeidsmarkt, thuiswerken, winkels en grensgebieden van Nederland in 2018.

Publicaties

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht

Cijfers

Jeugdhulp 1e halfjaar 2020

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het 1e halfjaar 2020.

Publicaties

Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

Innovatie - uitgaven, effecten innovatie, doel innovatie, knelpunten, subsidies. Naar SBI-indeling en bedrijfstakken.

Cijfers

Jeugdhulp 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2019.

Publicaties

Innovatie bij bedrijven; 1996-1998

Innovatie - uitgaven, effecten innovatie, doel innovatie, knelpunten, subsidies. Naar SBI-indeling en bedrijfstakken.

Cijfers

Uitkeringen; regionaal 1991-1997

Uitkeringsontvangers, soort uitkering, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit, huisvesting, huishoudenstype. regionaal

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2015

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Verkeersmobiliteit van 55-plussers, 2018/2019

Hoe verplaatsen 55-plussers zich en hoe waarderen ze hun mobiliteit?

Publicaties

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2019

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2013

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Monitor Nota Ruimte 2008; ruimtelijke ontwikkelingen naar regio, 2000-2008

Inwoners en woningen naar contouren en regio 2008. Risico- en beleidscontouren, gemeenten

Cijfers

De waarde van data 2001-2017

Deze pilot studie beschrijft de methode om de waarde van data te berekenen en wordt een eerste inschatting van de waarde van data gemaakt voor 2001-2017.

Publicaties

Meetprogramma’s voor flora en fauna

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties