Zoekresultaten

5113 resultaten voor wetenschappelijk onderwijs
5113 resultaten voor wetenschappelijk onderwijs

Pagina 5 van 205

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom ho 2018/2019 2019/2020 regio

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde studenten uit het hbo en wo uit de schooljaren 2018/’19 en 2019/’20 naar woongemeente en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs

Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs, 2016 t/m 2020

Overig

Nederlands als tweede taal (NT2)

Een niveau-indeling van beheersing van het Nederlands als tweede taal, gebaseerd op de kwalificatiestructuur zoals die in 1997 is vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Er worden vijf...

Overig

Emancipatiemonitor 2022

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Publicaties

Research en development; uitgaven en financiering per sector van uitvoering

R&D uitgaven, financieringsbron, kostensoort, sector van uitvoering

Cijfers

WO; studievoortgang, studierichting, herkomstgroepering 1995-2012

Wetenschappelijk onderwijs; studievoortgang, studierichting, vooropleiding, opleidingsvorm, herkomstgroepering

Cijfers

WO; gepromoveerden aan universiteiten 1990/'91-2015/'16

Wetenschappelijk onderwijs; gepromoveerden aan universiteiten Studierichting

Cijfers
Artikelen

Onderwijssoort

Een in de wet vastgelegd deel van het Nederlands onderwijsstelsel.

Overig

WO voltijd; rendement en uitval vanaf cohortjaar 1995

Cohorten voltijd wetenschappelijk onderwijs naar geslacht, vooropleiding en opleidingsclusters

Cijfers

WO deeltijd; rendement en uitval cohortjaren 1990-1994

Cohorten deeltijd wetenschappelijk onderwijs naar geslacht, vooropleiding en HOOP - gebied

Cijfers

Zorgverzekeringswet; wanbetalers overige kenmerken per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Huishoudenspositie, hoger onderwijs, uitkering

Cijfers

WO deeltijd; rendement en uitval vanaf cohortjaar 1995

Cohorten deeltijd wetenschappelijk onderwijs naar geslacht en opleidingsclusters

Cijfers

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke positie 1 jaar eerder

Cijfers

Hoger onderwijs; internationale studenten, nationaliteit

Internationale studenten Geslacht en nationaliteit

Cijfers

Wo; gemiddelde studieduur gediplomeerden, studierichting 1995/'96-2012/'13

Wetenschappelijk onderwijs; gemiddelde studieduur Opleidingsfase, studierichting, herkomstgroepering

Cijfers

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio, woonregio

Cijfers

WO; gemiddelde studieduur van geslaagden naar herkomstgroepering

Studieduur bij het wetenschappelijk onderwijs. Gegevens naar opleidingsvorm, duur, herkomstgroepering en geslacht

Cijfers

WO voltijd; rendement en uitval cohortjaren 1990-1994

Cohorten voltijd wetenschappelijk onderwijs naar geslacht, vooropleiding en HOOP - gebied.

Cijfers

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Onderwijs

Archief artikelen Onderwijs

Overig

Onderwijs

Archief maatwerk Onderwijs

Overig

Onderwijsniveau SOI 2006

De plaats in de indeling van opleidingen naar niveau volgens de Standaard Onderwijsindeling 2006 (SOI 2006) van het CBS. Dit niveau wordt bepaald door de minimale onderwijsloopbaan die nodig is om...

Overig

Onderwijs

Microdatabestanden van CBS, thema Onderwijs

Overig