Zoekresultaten

26 resultaten voor waterwinning
26 resultaten voor waterwinning

Pagina 1 van 2

Waterwinning en -verbruik bij openbare waterleidingbedrijven

Winning en verbruik van grondwater, duinwater, infiltratiewater en oppervlaktewater (voor drinkwater of halffiltraat) naar provincie.

Cijfers

Waterrekeningen Nederland

een overzicht van de fysieke aanbod- en gebruiktabellen voor water en de waterbalans in Nederland voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Publicaties

Mkb: Milieukosten van bedrijven

Mkb: Milieukosten van bedrijven, 2012 t/m 2020

Overig

Bedrijfsafvalstoffen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Investeringen en netto jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Delfstoffenwinning, Industrie en Openbare nutsbedrijven

Cijfers

SDG 6 Schoon water en sanitair

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 6 Schoon water en sanitair. Toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen en duurzaam beheer van water vormen de kern van SDG 6. Iedereen...

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig
Overig
Overig

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Circulaire economie en de Sustainable Development Goals

De SDG’s en circulaire economie zijn onderdeel van het Nederlandse duurzaamheidsbeleid. Informatie over hoe beide invalshoeken elkaar beïnvloeden is daarom belangrijk. Het rapport beschrijft hoe...

Publicaties

Drinkwatergebruik 130 liter per persoon per dag in 2019

Het drinkwatergebruik door huishoudens is in 2019 afgenomen met 3 procent ten opzichte van 2018. Het leidingwatergebruik door bedrijven daarentegen nam toe met bijna 1 procent vergeleken met een jaar...

Artikelen

Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI2008), afvalcategorie, verwerking; 2008-2009

Hoeveelheden vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per bedrijfstak. Naar afvalcategorie, soort stof, bewerkings- en verwerkingsmethode.

Cijfers

Verdere stijging investeringen verwacht

De ondernemers in de industrie denken dit jaar 3 procent meer te investeren dan in 2005. Daarmee is 2006 het tweede opeenvolgende jaar met een stijging van de investeringen.

Artikelen
Artikelen

Kosten en financiering van het milieubeheer

Kosten en financiering van milieubeheer Totaal, per sector en milieudomeinen

Cijfers

Hogere bonus voor werknemers in 2011

In 2011 is de gemiddelde jaarbonus van werknemers met 5 procent gestegen. In de delfstoffenwinning en in de financiële dienstverlening werd de hoogste gemiddelde bonus uitbetaald.

Artikelen

Droogte 2018 leidt tot nog betere prestaties rioolwaterzuivering

De Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiverden door de uitzonderlijke droogte in 2018 ongeveer 8 procent minder rioolwater dan in 2017.

Artikelen

Waterverbruik in de nijverheid per bedrijfstak (SBI '74), 1981 - 1991

Waterverbruik door industrie, delfstoffenwinning en elektriciteits - centrales (SBI '74)

Cijfers

Milieukosten van bedrijven > 20 werknemers; kerncijfers, 1985-2012

Investeringen en netto jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Delfstoffenwinning, Industrie en Openbare nutsbedrijven

Cijfers

Kosten grond-, water- en wegenbouw (GWW)

Gemaakte kosten GWW - werken totaal, klein onderhoud en kapitaalswerken, uitgevoerd in eigen beheer of uitbesteed.

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2021

Nederland in cijfers editie 2021 geeft in beeld en tekst antwoord op 36 vragen over ons land. Er is een boekje/pdf met infographics en beeld. De webpublicatie geeft meer informatie in tekst en...

Publicaties

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers, 2008-2011

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers