Zoekresultaten

252 resultaten voor waterleidingbedrijven
252 resultaten voor waterleidingbedrijven
Actieve filters (1)

Pagina 1 van 11

Drinkwater huishoudelijk verbruik; tarieven waterleidingbedrijven 1997-2013

Tarieven waterleidingbedrijven volgens VEWIN. Hoogste, laagste en gemiddelde tarief.

Cijfers

Verkopen energie- en waterleidingbedrijven

Energie - en waterleidingbedrijven. Alle verkopen, verkopen en gros en en detail (verkoopwaarde producten, hoeveelheden energiedragers en water)

Cijfers
Overig

Energie- en waterleidingbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2003-2012

Omzetontwikkeling in de energie- en waterleidingbedrijven (SBI 2008) Naar bedrijfsactiviteit, basisjaar 2005=100

Cijfers

Productiestatistiek van de energie- en waterleidingbedrijven

Exploitatierekening van energie - en waterleidingbedrijven, inclusief uitsplitsingen van verkopen en aantallen aansluitingen naar

Cijfers

Waterwinning en -verbruik bij openbare waterleidingbedrijven

Winning en verbruik van grondwater, duinwater, infiltratiewater en oppervlaktewater (voor drinkwater of halffiltraat) naar provincie.

Cijfers

Waterrekeningen Nederland

een overzicht van de fysieke aanbod- en gebruiktabellen voor water en de waterbalans in Nederland voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Publicaties

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, 2001-2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.

Cijfers

Energie- en waterleidingbedrijven; omzet, SBI'93, 2003 - 2008

Omzetontwikkeling in de energie - en waterleidingbedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI'93).

Cijfers

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.

Cijfers

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.

Cijfers

Provinciebegrotingen; heffingen

Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.

Cijfers

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100

Cijfers

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Luchtverontreiniging, Nederlandse emissies berekend volgens de NEC - richtlijn van de Europese Unie. Naar broncategorie.

Cijfers

Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie

Cijfers

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008

Cijfers

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.

Cijfers

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Productiviteit: kapitaal, arbeid, multifactorproductiviteit Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Cijfers

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa naar regio

Cijfers

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

milieubelastingen, milieuheffingen, energiebelasting, accijns op benzine belastingplichtigen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, bpm

Cijfers