Zoekresultaten

959 resultaten voor vwo
959 resultaten voor vwo

Pagina 1 van 39

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

Het vwo is een onderwijssoort in het voortgezet onderwijs, die vooral bedoeld is als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. Het vwo heeft zes leerjaren. In de bovenbouw (leerjaren 4, 5 en...

Overig
Overig
Overig

Vwo-ingeschrevenen naar stadsdeel Amsterdam, 2021

Gegevens over vo-leerlingen in leerjaar 2 en 4 die op 1 oktober 2021 in de gemeente Amsterdam wonen, naar onderwijssoort, geslacht en stadsdeel.

Cijfers

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Jongeren)

Onderwijs bestemd voor leerlingen van 12-18 jaar met een duur van zes jaar. Hiertoe behoren de schooltypen gymnasium (klassieke talen verplicht), atheneum (zonder klassieke talen) en lyceum...

Overig

Vwo-geslaagden en wo-bachelorinstromers, 2012-2021

Gegevens over vwo-geslaagden met (combi)profiel Natuur en techniek in schooljaren 2012/'13 - 2020/'21 en eerstejaars ho-studenten die met een bacheloropleiding gestart zijn aan de TU Delft in de...

Cijfers

Havo/vwo onderbouw

Havo/vwo onderbouw

Overig

Havo/vwo bovenbouw

Havo/vwo bovenbouw

Overig

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden Onderwijssoort in detail, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio

Cijfers

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs omvat het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het...

Overig

Atheneum

Het atheneum is één van de twee onderwijssoorten van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Bij deze zesjarige opleiding wordt soms Grieks of Latijn als keuzevak aangeboden.

Overig

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Tweedekansonderwijs, waarbij volwassenen alsnog hun diploma of een deelcertificaat op het niveau van de theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo, voorheen mavo),...

Overig

Gymnasium

Het gymnasium is één van de twee onderwijssoorten van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Bij deze zesjarige opleiding krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en...

Overig

Minder vwo’ers naar het hbo

In 2016 begon 8,6 procent van de geslaagde vwo’ers in hetzelfde jaar aan een hbo-opleiding

Artikelen

Profielen (onderwijs)

Een profiel is een onderwijsprogramma in de bovenbouw van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) dat een relatief vaststaand vakkenpakket...

Overig

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, vooropleiding en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, vooropleiding

Cijfers

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar, herkomst

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland, geboorteland (ouders) Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland

Cijfers

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail, herkomst

Examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail, herkomst Examenkandidaten en gediplomeerden, geslacht, onderwijssoort

Cijfers

Meer vwo'ers direct naar de universiteit

De afgelopen twee schooljaren gingen meer vwo’ers direct na hun eindexamen naar de universiteit. Steeds minder leerlingen gingen er een jaar ‘tussenuit’.

Artikelen

Relatief veel vwo-leerlingen Rozendaal en Bloemendaal

Rozendaal en Bloemendaal staan aan kop met veel vwo-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Artikelen

Jonge asielmigranten vaker naar vwo/havo dan andere niet-westerse migranten

Van de jonge asielmigranten uit 1995-1999, zat 39% in het 3e schooljaar van het voortgezet onderwijs in havo of vwo

Artikelen

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio Leerlingen, onderwijssoort, woonregio

Cijfers

Werkloosheid migranten ook na coronajaar gestegen

De werkloosheid onder migranten is in 2021 verder toegenomen. Bij de in Nederland geboren beroepsbevolking nam deze juist weer af, na een stijging in het coronajaar 2020.

Artikelen

Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen wordt herenigd met familie

Familieleden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen vaker naar Nederland dan familie van andere asielzoekers. Voor 51 procent van de minderjarigen die in 2015 alleen naar Nederland kwam,...

Artikelen

Nederlands-Turkse en -Marokkaanse vrouwen stromen vaker op na vmbo-g/t

Op 28-jarige leeftijd blijkt dat vrouwen vaker zijn opgestroomd vanuit vmbo-g/t dan mannen (39 procent tegen 36 procent). Dit verschil tussen vrouwen en mannen is bij de Nederlands-Marokkaanse en...

Artikelen