Zoekresultaten

5189 resultaten voor voortgezet speciaal onderwijs
5189 resultaten voor voortgezet speciaal onderwijs

Pagina 1 van 208

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Tot 1998 voortgezet onderwijs voor kinderen die een speciale benadering nodig hadden wegens gedrags- of leerproblemen of wegens een lichamelijke handicap.

Overig

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2018-2019

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2018/’19 en 2019/’20, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Algemeen voortgezet onderwijs (avo)

Verzamelterm voor mavo (theoretische en gemengde leerweg vmbo), havo en vwo.

Overig

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2014-2020

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2014/’15 tot en met 2020/’21.

Cijfers

Speciaal onderwijs (so)

Tot 1998 basisonderwijs voor kinderen die een speciale benadering nodig hadden wegens gedrags- of leerproblemen of wegens een lichamelijke handicap.

Overig

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 19/’20

Tabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2019/'20.

Cijfers

Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; doorstroom

In deze statistieken wordt beschreven hoe de (onderwijs)positie van vo- en vso-leerlingen een jaar later eruit ziet.

Overig

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs, doorstroom, uitstroom Onderwijspositie basisjaar, positie volgend schooljaar

Cijfers

Speciaal voortgezet onderwijs (svo)

Onderwijssoort die in de periode augustus 1998 tot augustus 2002 de voortzetting vormde van het voormalig voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (vso-lom) en moeilijk...

Overig

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Leerlingen, deelnemers en studenten Onderwijssoort, vanaf 1900

Cijfers

Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2020/’21

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de provincie Drenthe.

Cijfers

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Overheidsuitgaven aan onderwijs. Per onderwijssector, aan studiefinanciering en percentage bbp.

Cijfers

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

Het havo is een onderwijssoort in het voortgezet onderwijs die vooral bedoeld is als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs. Het havo heeft vijf leerjaren. In de bovenbouw (leerjaren 4 en 5) kan...

Overig

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Overig
Overig

Dashboard schoolverlaters vso en pro

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2018/’19.

Cijfers

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2017-2018

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2017/’18 en 2018/’19, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Speciaal basisonderwijs (sbao)

De voortzetting van het voormalig basisonderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (so-lom), moeilijk lerende kinderen (so-mlk) en in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk) voor...

Overig

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs omvat het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het...

Overig

Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2019/’20

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de provincie Drenthe.

Cijfers

Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22

Deze tabel beschrijft aantallen leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2021/’22.

Cijfers

Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs

Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs, 2008-2021

Overig

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Tweedekansonderwijs, waarbij volwassenen alsnog hun diploma of een deelcertificaat op het niveau van de theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo, voorheen mavo),...

Overig

Primair onderwijs

Het primair onderwijs omvat het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen.

Overig