Zoekresultaten

297 resultaten voor voorstellingen
297 resultaten voor voorstellingen

Pagina 1 van 12

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio

Cijfers

Wat moet ik me voorstellen bij een ‘testtraject’?

Veel gestelde vragen over Wegvervoer

FAQ's

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Podiumkunsten; theaters/podia naar werkzame personen, baten en lasten Wel/niet in loondienst, FTE's, bedrijfsomzet, subsidies en lasten.

Cijfers

Het succes van beeldstatistieken in de afgelopen 100 jaar

Onlangs is de nieuwe editie van ‘Nederland in cijfers’ verschenen.

Artikelen

CBS brengt relatie tussen SDG’s en circulaire economie in beeld

Hoe beïnvloeden de Sustainable Development Goals (SDG’s, duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties en de circulaire economie elkaar?

Artikelen

Bezoek aan culturele voorstellingen en musea, 1983-2007

Cultuurdeelname, bezit museumkaart Geslacht en persoonskenmerken

Cijfers

Bijna drie kwart minder bezoeken aan professionele podia in 2020

De Nederlandse professionele podia trokken 5,3 miljoen bezoekers in 2020, ruim 14 miljoen minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Podiumkunsten

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Activiteiten en bezoekersaantallen van podia voor professionele podiumkunsten

Cijfers met betrekking tot het aantal activiteiten en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, voor het jaar 2021* met extra uitsplitsingen naar genre.

Cijfers

Bedrijfsopleidingen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Conjunctuurenquête Nederland; kerncijfers

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken, betrouwbaarheidsmarges

Cijfers

Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief

Dit artikel gaat over de sociaaleconomische situatie van sociaal uitgesloten en niet uitgesloten mensen vijf en tien jaar voor enquêtejaar 2018 en vijf en tien jaar na enquêtejaar 2010. De gekgevens...

Publicaties

Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Huurverhoging Soort huurwoning en inkomensklasse

Cijfers

Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Werkgelegenheid; toegevoegde waarde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021 Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas...

Dashboards

Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Faillissementen aantallen, bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Cijfers

Internationaal

Over internationale samenwerking door het CBS

Overig

Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

Vacatures particuliere bedrijven, naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Nieuwsbrief milieurekeningen en duurzaamheid 2021

Onderzoek en ontwikkelingen op het terrein van de milieurekeningen, klimaat en energie, natuurlijk kapitaal, circulaire economie, duurzaamheid en brede welvaart en de SDG’s in 2021, met een...

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3-2021

Overig

Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

seizoengecorrigerde openstaande, ontstane en vervulde vacatures totalen

Cijfers

Ontslagen werknemers door faillissement; geslacht, leeftijd, bedrijfstak

ontslagen werknemers geslacht, leeftijd, bedrijfstakken/branches, perioden

Cijfers

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Balans en resultatenrekening (jaarrekening) van alle ondernemingen in de niet-financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers

Aardgas en elektriciteit; leveringen openbaar net, bouw en dienstensector

Leveringen aardgas en elektriciteit, openbaar net Bedrijven, SBI 2008

Cijfers

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Vacaturegraad naar bedrijfssectoren en bedrijfstakken

Cijfers