Zoekresultaten

144 resultaten voor voltijdonderwijs
144 resultaten voor voltijdonderwijs

Pagina 3 van 6

Instroom in MBO;werkn. en zelfstandigen, inkomsten en bedrijfstak 2006-2009

Instroom MBO naar leerweg en niveau vanuit werk Bedrijfstak, inkomsten, leeftijd en geslacht

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; kenmerken van werk, 2004-2007

Mbo - gediplomeerde schoolverlaters; opleiding, kenmerken van het werk, branche, herkomst

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten uit werk, 2004-2007

Mbo - gediplomeerde schoolverlaters; opleiding, kenmerken van het werk, inkomsten uit werk.

Cijfers

Jongeren steeds langer in het onderwijs

Steeds meer leerlingen blijven na afloop van de volledige leerplicht in het onderwijs of keren daarin terug. Dit komt vooral door de toegenomen populariteit van het hoger onderwijs.

Artikelen

MBO-gediplomeerden op arbeidsmarkt; werkkenmerken, 2007/'08-2008/'09

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; werkkenmerken, leerweg, niveau, opleidingsrichting/sector, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

Emigranten; herkomst, bestemming, sociaal-economische categorie, '00-'11

Emigranten naar herkomst, land van bestemming en sociaal-economische categorie (actief, uitkeringsontvanger, scholier/student) leeftijd

Cijfers

Doorstroom VO naar MBO naar regiokenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Regio-indelingen en geslacht

Cijfers

Theologie en humanistiek; ingeschrevenen, afgestudeerden 1990-2013

Theologie en humanistiek; studierichting, opleidingsvorm, leeftijd, ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, afgestudeerden, gepromoveerden

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten naar regio, 2007-2008

Mbo gediplomeerden, leerwegen en diplomaniveau Inkomsten, regio, arbeidsmarktpositie en opleidingsrichting

Cijfers

Banen van jongeren

Eind 2001 werd er in Nederland in ruim 850 duizend banen gewerkt door jongeren van 15 tot 23 jaar. Dit rapport beschrijft deze banen, hun arbeidsduur en beloning, al dan niet in samenloop met...

Artikelen

Startende zelfstandigen; loopbaan, 2008-2016

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, arbeidsmarktpositie peiljaar, kenmerken, SBI

Cijfers

Deeltijdonderwijs

Onderwijs voor personen die hun studie willen combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of vrijwilligerswerk.

Overig

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2019)

Personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen Geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2018)

personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

MBO-gediplomeerden met werk; opleiding en bedrijfstak, 2004-2007

Mbo-gediplomeerde schoolverlaters met werk; opleidingsrichting en bedrijfstak (SBI'93)

Cijfers

Wo; gemiddelde studieduur gediplomeerden, studierichting 1995/'96-2012/'13

Wetenschappelijk onderwijs; gemiddelde studieduur Opleidingsfase, studierichting, herkomstgroepering

Cijfers

Doorstroom van VO naar MBO naar huishoudkenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken, huishoudkenmerken en geslacht

Cijfers

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, leeftijd 1995/'96-2015/'16

HBO en WO; gediplomeerden, onderwijssoort, studierichting Diplomasoort, opleidingsvorm, leeftijd

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten naar regio, 2004-2007

Mbo - gediplomeerde schoolverlaters; opleiding, arbeidsmarktpositie, inkomsten, regio.

Cijfers
Artikelen

Startende zelfstandigen; loopbaan 2008-2015

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, arbeidsmarktpositie peiljaar, kenmerken, SBI

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2017)

personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs

Deze maatwerktabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van...

Cijfers