Zoekresultaten

153 resultaten voor voltijdonderwijs
153 resultaten voor voltijdonderwijs

Pagina 3 van 7

Emigranten; sociaal-economische categorie, positie in huishouden, 2000-2011

Emigranten; sociaal-economische categorie (actief, uitkeringsontvanger, scholier/student), leeftijd en geslacht

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2018)

personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Stoppende zelfstandigen; bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken 2008-2016

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Jongeren steeds langer in het onderwijs

Steeds meer leerlingen blijven na afloop van de volledige leerplicht in het onderwijs of keren daarin terug. Dit komt vooral door de toegenomen populariteit van het hoger onderwijs.

Artikelen

In-, door- en uitstroom van leerlingen 1995/'96 - 2008/'09

Leerlingenstroom in het door OCW en ELI bekostigd onderwijs Onderwijssoort, diplomabezit, geslacht

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs; arbeidsmarktpositie 2006/'07-2013/'14

Uitstromers hbo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Hoger beroepsonderwijs; schoolverlaters, diplomaniveau, persoonskenmerken, bedrijfstak

Cijfers

Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en persoonskenmerken 2004-2010

Stromen binnen MBO naar leerweg en niveau Herkomstgroepering, leeftijd en geslacht

Cijfers

MBO; schoolverlaters, arbeidsmarktpositie 2007/'08-2013/'14

MBO, schoolverlaters, arbeidsmarktpositie Opleidingsrichting, persoonskenmerken, arbeidsmarktpositie, peilmoment

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk met en zonder diploma persoonskenmerken, bedrijfstak, studiekenmerken, peilmoment van werk

Cijfers

Instroom in MBO; geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsrichting 2006-2009

Instroom MBO naar leerweg en niveau Maatschappelijke positie 1 jaar terug en persoonskenmerken

Cijfers

Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en huishoudkenmerken 2004-2009

Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau, geslacht en huishoudkenmerken

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; werk en uitkering, 2004-2007

Mbo - gediplomeerde schoolverlaters; opleiding, arbeidsmarktpositie, werk, uitkering, herkomst

Cijfers

MBO-gediplomeerden op arbeidsmarkt; arbeidsmarktpositie, 2007/'08-2008/'09

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; arbeidsmarktpositie, leerweg, niveau, opleidingsrichting/sector, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

MBO-gediplomeerden op arbeidsmarkt; bedrijfstak, 2007/'08-2008/'09

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; bedrijfstak, leerweg, niveau, opleidingsrichting in detail/sector, leeftijd

Cijfers

Instroom in MBO; regiokenmerken, geslacht, leeftijd 2006-2009

Instroom MBO naar leerweg en niveau Regiokenmerken, geslacht en leeftijd

Cijfers

MBO; schoolverlaters, bedrijfstak 2007/'08-2013/'14

MBO schoolverlaters, branche-SBI Opleidingsrichting, persoonskenmerken, branche-SBI

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten uit werk, 2007-2008

Mbo gediplomeerden, leerwegen en diplomaniveau Kenmerken van werk, arbeidsmarktpositie

Cijfers

Instroom in MBO;werkn. en zelfstandigen, inkomsten en bedrijfstak 2006-2009

Instroom MBO naar leerweg en niveau vanuit werk Bedrijfstak, inkomsten, leeftijd en geslacht

Cijfers
Artikelen

Emigranten; herkomst, bestemming, sociaal-economische categorie, '00-'11

Emigranten naar herkomst, land van bestemming en sociaal-economische categorie (actief, uitkeringsontvanger, scholier/student) leeftijd

Cijfers

Doorstroom van VO naar MBO naar persoonskenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Herkomstgroepering, leeftijd en geslacht

Cijfers

Doorstroom VO naar MBO naar regiokenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Regio-indelingen en geslacht

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten uit werk, 2004-2007

Mbo - gediplomeerde schoolverlaters; opleiding, kenmerken van het werk, inkomsten uit werk.

Cijfers