Zoekresultaten

144 resultaten voor voltijdonderwijs
144 resultaten voor voltijdonderwijs

Pagina 2 van 6

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Gediplomeerden en afgestudeerden Onderwijssoort vanaf 1900

Cijfers

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Gemiddeld aantal gewerkte uren per week voor medisch geschoolden BIG Beroepen en specialismen en sector van economische activiteit

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2021)

Personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen Geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

In-, door- en uitstroom van leerlingen 1995/'96 - 2008/'09

Leerlingenstroom in het door OCW en ELI bekostigd onderwijs Onderwijssoort, diplomabezit, geslacht

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Hoger beroepsonderwijs; schoolverlaters, diplomaniveau, persoonskenmerken, bedrijfstak

Cijfers

Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en persoonskenmerken 2004-2010

Stromen binnen MBO naar leerweg en niveau Herkomstgroepering, leeftijd en geslacht

Cijfers

Instroom in MBO; geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsrichting 2006-2009

Instroom MBO naar leerweg en niveau Maatschappelijke positie 1 jaar terug en persoonskenmerken

Cijfers

Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en huishoudkenmerken 2004-2009

Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau, geslacht en huishoudkenmerken

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; werk en uitkering, 2004-2007

Mbo - gediplomeerde schoolverlaters; opleiding, arbeidsmarktpositie, werk, uitkering, herkomst

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs; arbeidsmarktpositie 2006/'07-2013/'14

Uitstromers hbo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

MBO-gediplomeerden op arbeidsmarkt; arbeidsmarktpositie, 2007/'08-2008/'09

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; arbeidsmarktpositie, leerweg, niveau, opleidingsrichting/sector, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2020)

Personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen Geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

MBO; schoolverlaters, arbeidsmarktpositie 2007/'08-2013/'14

MBO, schoolverlaters, arbeidsmarktpositie Opleidingsrichting, persoonskenmerken, arbeidsmarktpositie, peilmoment

Cijfers

Emigranten; sociaal-economische categorie, positie in huishouden, 2000-2011

Emigranten; sociaal-economische categorie (actief, uitkeringsontvanger, scholier/student), leeftijd en geslacht

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk met en zonder diploma persoonskenmerken, bedrijfstak, studiekenmerken, peilmoment van werk

Cijfers

Doorstroom van VO naar MBO naar persoonskenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Herkomstgroepering, leeftijd en geslacht

Cijfers

Opleidingsvorm

Het onderscheid tussen voltijd-, deeltijd- en duaal onderwijs.

Overig

Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau en regio 2004-2010

Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau Geslacht en regiokenmerken van de woongemeente

Cijfers

MBO-gediplomeerden op arbeidsmarkt; bedrijfstak, 2007/'08-2008/'09

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; bedrijfstak, leerweg, niveau, opleidingsrichting in detail/sector, leeftijd

Cijfers

Instroom in MBO; regiokenmerken, geslacht, leeftijd 2006-2009

Instroom MBO naar leerweg en niveau Regiokenmerken, geslacht en leeftijd

Cijfers

MBO; schoolverlaters, bedrijfstak 2007/'08-2013/'14

MBO schoolverlaters, branche-SBI Opleidingsrichting, persoonskenmerken, branche-SBI

Cijfers

Mbo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, regio 2004/'05-2017/'18

Mbo; leerweg, niveau, intensiteit, diplomabezit huidig jaar Positie volgend jaar, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; kenmerken van werk, 2004-2007

Mbo - gediplomeerde schoolverlaters; opleiding, kenmerken van het werk, branche, herkomst

Cijfers