Zoekresultaten

153 resultaten voor voltijdonderwijs
153 resultaten voor voltijdonderwijs

Pagina 2 van 7

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiedoel en sociaaleconomische categorie

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2022)

Personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen Geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken

Zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Gediplomeerden en afgestudeerden Onderwijssoort vanaf 1900

Cijfers

Inwoners met herkomst Sub-Sahara Afrika

CBS-publicatie met cijfers over de positie van personen met een herkomst uit Sub-Sahara Afrika ten opzichte van personen met een overig Buiten-Europese herkomst en het gemiddelde van de Nederlandse...

Publicaties

Ho; gediplomeerden, soort diploma, opleidingsvorm, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het hoger onderwijs (hbo en wo) Soort diploma, opleidingsvorm, migratieachtergrond

Cijfers

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Ho ingeschrevenen, onderwijssoort, studentkenmerken Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, opleidingsfase

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2021)

Personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen Geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Leerlingen met en zonder diploma, studievoortgang na startjaar Migratieachtergrond, onderwijspositie, brugklastype startjaar

Cijfers

ICT, kennis en economie 2021

In de publicatiereeks ‘ICT, kennis en economie’ presenteert het CBS een overzicht van de Nederlandse kenniseconomie.

Publicaties

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2020)

Personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen Geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Voltijdonderwijs

Dagonderwijs, dat op doordeweekse dagen wordt gegeven.

Overig

Startende zelfstandigen; loopbaan, 2008-2016

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, arbeidsmarktpositie peiljaar, kenmerken, SBI

Cijfers

Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken;'08-'17

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken; '08-'17

Zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers

CBS-cijfers over lonen en loonkosten. Gids en verklaring voor de verschillende begrippen en definities die het CBS hanteert bij het samenstellen en publiceren van bijvoorbeeld lonen en loonkosten.

Publicaties

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken 2008-2016

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Initieel onderwijs

Initieel onderwijs is de eerste, oorspronkelijke onderwijsloopbaan van personen in het voltijdonderwijs voordat zij bijvoorbeeld de arbeidsmarkt betreden.

Overig

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2019)

Personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen Geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Postinitieel onderwijs

Onderwijs dat iemand volgt na zijn eerste, oorspronkelijke onderwijsloopbaan in het voltijdonderwijs, dus na bijvoorbeeld het betreden van de arbeidsmarkt.

Overig

Startende zelfstandigen; loopbaan 2008-2015

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, arbeidsmarktpositie peiljaar, kenmerken, SBI

Cijfers

Emigranten; sociaal-economische categorie, positie in huishouden, 2000-2011

Emigranten; sociaal-economische categorie (actief, uitkeringsontvanger, scholier/student), leeftijd en geslacht

Cijfers