Zoekresultaten

27 resultaten voor verzoekschriften
27 resultaten voor verzoekschriften

Pagina 1 van 2

Verzoekschriftprocedure

Procedure voor de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Deze rechtszaken eindigen met een beschikking.

Overig

Verzoekschrift

Schriftelijk verzoek aan een rechtbank om een beslissing in een burgerlijke rechtszaak te krijgen.

Overig

Burgerlijke rechtszaken; verzoekschriften 2010-2015

Verzoekschriftprocedures bij de rechtbanken, sectoren kanton en civiel verzoekschriften en beschikkingen; handel, familie, ontslag, huur/pacht

Cijfers

Burgerlijke rechtspraak; verzoekschriften en dagvaardingen 1942-2015

Rechtbank (kanton, civiel), Gerechtshof en Hoge Raad, dagvaarding beëindigd met vonnis/arrest, verzoekschrift met beschikking

Cijfers

Eindbeschikking

Uitspraak door de rechter waarmee een burgerlijke zaak wordt beëindigd die is begonnen met een verzoekschrift.

Overig

Echtscheidingsprocedure

Verzoekschriftprocedure voor de Nederlandse rechter waarin hij een beslissing neemt inzake een verzoek tot echtscheiding, een verzoek tot scheiding van tafel en bed, een verzoek tot ontbinding van...

Overig

Burgerlijke rechtszaken; soort procedure 2010-2015

Bodemprocedures, kort gedingen en verzoekschriftprocedures Dagvaardingen en verzoekschriften

Cijfers
Artikelen

Een miljoen zaken voor de burgerrechter

Hoewel strafzaken in de media en bij het publiek de meeste aandacht trekken, is het de burgerrechter die de meeste zaken behandelt. In 2008 ging het om 1 miljoen burgerlijke zaken, ruim 1,5 keer...

Artikelen

Echtscheidingsprocedures 1993-2013

Echtscheidingsprocedures naar aard van het verzoek, verzoekende partij, toegekend recht in debet, huwelijksduur, minderjarige kinderen, etc.

Cijfers

Burgerrechter behandelt minder zaken

In 2012 kregen Nederlandse burgerrechters bijna 1,1 miljoen nieuwe zaken te behandelen. Dat waren er 75 duizend minder dan in 2010, het piekjaar. Vooral het aantal dagvaardingszaken nam af.

Artikelen
Artikelen
Overig

Arbeidszaak

Geschil tussen werkgevers en werknemers.

Overig

Rechtspraak; kerncijfers, 1995-2016

Kerncijfers over afdoeningen in de rechtspraak. burgerlijke rechtspraak, bestuursrechtspraak en strafrechtspraak.

Cijfers

Minder gratieverzoeken ingediend

In 2015 werden 1163 gratieverzoeken ingediend. In 2005 waren dat er nog bijna 3900.

Artikelen

Civiele rechtszaken, 2001-2009

Dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures bij rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad der Nederlanden

Cijfers

Strafzaken; bijzondere procedures, 1990-2016

Schadevergoedingen aan ex-verdachten, gratieverlening. Schadevergoeding na onterechte hechtenis, vergoeding van kosten.

Cijfers

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008

De publicatie “Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008” geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van de diverse mogelijkheden tot geschilbeslechting op het gebied van civiel en...

Publicaties

Civiele rechtspraak, 1997-2000

Civiele contentieuze zaken (dagvaardingszaken) en extra - judiciële zaken (verzoekschriftprocedures) bij kantongerechten, arrondisse-

Cijfers

Echtscheidingsprocedures; partneralimentatie aan vrouw, 2001-2013

Maandelijkse partneralimentatie zoals vastgesteld door de rechter Aan vrouwen toegekende partneralimentatie

Cijfers

Echtscheidingsprocedures; kinderalimentatie 2001-2013

Maandelijkse kinderalimentatie zoals vastgesteld door de rechter Aantal minderjarige kinderen

Cijfers

Echtscheidingsprocedures naar leeftijd partners 1994-2013

Afgedane echtscheidingsprocedures naar leeftijd van de betrokken partners bij einde procedure.

Cijfers
Artikelen