Zoekresultaten

780 resultaten voor verpleeg en verzorghuizen
780 resultaten voor verpleeg en verzorghuizen

Pagina 1 van 32

Vier grootste zorgsectoren boekten 12 procent hoger resultaat in 2021

Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren samen nam in 2021 ten opzichte van een jaar eerder met 12 procent toe. Dat komt neer op een toename van 152 miljoen euro.

Artikelen

Vacatures zorg en welzijn nemen sneller toe dan voor corona

In de sector zorg en welzijn ontstonden in het derde kwartaal van 2022 56 duizend nieuwe vacatures. Verreweg de meeste vacatures ontstonden in de grootste branche, verpleging, verzorging en thuiszorg.

Artikelen

Ziekteverzuim verpleging, verzorging en thuiszorg stijgt tot 8,5 procent

Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn kwam in het vierde kwartaal van 2020 uit op 6,9 procent, het hoogste verzuimcijfer sinds 2003. In de branche verpleging, verzorging en thuiszorg...

Artikelen

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Ziekteverzuim verpleging, verzorging en thuiszorg hoogst sinds 2010

n het tweede kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim onder werknemers in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg 7,9 procent. Dat is het hoogste percentage in het tweede kwartaal sinds 2010,...

Artikelen

Resultaat vier grootste zorgsectoren met meer dan een kwart toegenomen

Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren nam in 2020 ten opzichte van een jaar eerder met 26 procent toe.

Artikelen

AZW: Onderwijsniveau in branche VVT, WNE mei/juni 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Verdieping van het hoogst behaalde onderwijsniveau van werknemers in de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.

Cijfers

Sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen daalt vertraagd verder

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst afgenomen. Wel is het aantal overledenen in week 16 nog bijna twee keer hoger dan in een...

Artikelen

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen

Cijfers

Sterfte onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen nu ook gedaald

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst afgenomen. Wel is het aantal overledenen in week 16 nog bijna twee keer hoger dan in een...

Artikelen

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

Overledenen Geslacht, leeftijd en positie in huishouden

Cijfers

Meer instellingen langdurige zorg verliesgevend in 2015

Het aantal verlieslijdende organisaties in de langdurige zorg is in 2015 toegenomen

Artikelen

Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg

Het artikel gaat over werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg. Hierbij wordt de zorg vergeleken met andere bedrijfstakken op de mate van stressvol werk, met hoge taakeisen en lage autonomie, en...

Publicaties

115 duizend mensen in verzorgings- of verpleeghuis

In 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Rotterdam telt met 4,5 duizend de meeste bewoners, gevolgd door Amsterdam met ruim 3 duizend. Sinds 19 maart 2020 mogen...

Artikelen

In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten.

Artikelen

Ziekenhuis

Medisch-specialistisch centrum voor behandeling en verpleging met overnachting, waar gedurende dag en nacht aan personen met een specifieke fysieke ziekte één of meer vormen van medische...

Overig

TBS-inrichting

Organisatie die zorg, beveiliging en therapie geeft ter verpleging en behandeling van personen die: - door de rechter ter beschikking zijn gesteld; - hierheen uit de gevangenis of huis van bewaring...

Overig

Geestelijke gezondheidszorg

Deelgebied binnen de gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen.

Overig

Ontwikkelingen van prijs en volume voor verpleging en verzorging, 1998-2010

Dit rapport geeft een beschrijving en een analyse van de resultaten van een aangepaste methode voor het meten van de prijs en het volume (‘hoeveelheid’) geleverde zorg in de verpleging en verzorging....

Artikelen

Categoraal ziekenhuis

Medisch-specialistische centrum voor behandeling en verpleging met overnachting, gericht op een specifieke bevolkingsgroep en/of specifieke fysieke ziekten.

Overig

Verpleeghuis

Een instelling voor mensen die intensieve verzorging, verpleging of revalidatie nodig hebben die zij thuis of in het verzorgingshuis niet (voldoende) kunnen krijgen.

Overig

Academisch ziekenhuis

Medisch-specialistisch centrum voor behandeling en verpleging met overnachting met nadruk op zeer gespecialiseerde zorg voor patiënten met zeldzame of complexe ziektebeelden, wetenschappelijk...

Overig

Algemeen ziekenhuis

Medisch-specialistisch centrum voor behandeling en verpleging met overnachting, niet gericht op een specifieke bevolkingsgroep en/of specifieke fysieke ziekten of ziektebeelden van psychische aard.

Overig

Thuiszorg

Verzorging en verpleging die bij cliënten/patiënten thuis wordt geleverd met als doel om ze zodanig te begeleiden in hun thuissituatie dat opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis enz....

Overig