Zoekresultaten

45 resultaten voor vermogensklassen
45 resultaten voor vermogensklassen

Pagina 1 van 2

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensklassen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensklassen

Cijfers

Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*

Particuliere huishoudens naar vermogensklassen naar kenmerken, 2020*

Cijfers

Huishoudens naar vermogensklassen, 1993-2000

Indeling van huishoudens naar hoogte van het vermogen naar kenmerken van huishoudens en naar vermogensbegrip.

Cijfers

Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2018

Particuliere huishoudens naar vermogensklassen naar kenmerken, 2018*

Cijfers

Vermogensklassen; huishoudens, kenmerken, 2002-2014

Huishoudens naar klassen van het vermogen en kenmerken van het huishouden vermogensklassen, huishoudenssamenstelling, leeftijd

Cijfers

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse, 2021

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse naar opleidingsniveau, 2021

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensbestanddelen

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Vermogen, huishouden, bezittingen, schulden Samenstelling huishoudens, leeftijd, inkomen, woning

Cijfers

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Nalatenschappen van overleden personen Vermogensbestanddelen, geslacht, burgerlijke staat, inkomensgroepen

Cijfers

Energieverbruik woningen; woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning

aardgas- en elektriciteitslevering, aandeel stadswarmte, aandeel zonPV bouwjaar, woningtype, oppervlakte, bewonersklasse, hoofdverwarmingstype

Cijfers

Inkomen, arbeid, vermogen, en verhuistransities

Maatwerk samengesteld op verzoek van TELOS

Cijfers

Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019

De waarde van het vermogen van huishoudens in een corporatiewoning, uitgesplitst naar bezit van overig onroerend goed, per 1 januari 2019.

Cijfers

Materiële welvaart in Nederland 2022

In Materiële Welvaart in Nederland 2022 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland. Het

Publicaties

Vermogens huishoudens opnieuw lager

Het vermogen van Nederlandse huishoudens is opnieuw geslonken. Op 1 januari 2011 bedroeg het doorsnee-vermogen van een huishouden 29 duizend euro, begin 2010 was dat nog 33 duizend euro.

Artikelen

8 op de 10 werkende miljonairs zijn zelfstandige

Van de werkzame hoofdkostwinners uit miljonairshuishoudens is 80 procent werkzaam als zelfstandige.

Artikelen

Zelfstandigen met personeel meest vermogend

Zelfstandigen met personeel zijn met een mediaan vemogen van 217 duizend euro vermogender dan zzp'ers die een doorsnee vermogen van 101 duizend euro hebben.

Artikelen

Herziening van de Vermogensstatistiek 2006

De herziening van de Vermogensstatistiek betreft verbeteringen in de waarneming van vermogensbestanddelen, waaronder het aanmerkelijk belang. Het doorsnee vermogen per huishouden kwam hierdoor over...

Publicaties

Welvarende babyboomers

Babyboomers zijn relatief welvarend. Niet alleen zijn huishoudens met een 50- tot 65-jarige hoofdkostwinner naar verhouding dikwijls te vinden in de hoogste inkomensregionen, bovendien hebben ze...

Artikelen

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2021)

Vermogen, huishouden, bezittingen, schulden Samenstelling huishoudens, leeftijd, migratie, inkomen, woning

Cijfers

Vrij belegd vermogen naar financiële instellingen, 2016

Spreiding van het vrij belegd vermogen naar aantal instellingen waar vermogen is ondergebracht, uitgesplitst naar vermogens- en leeftijdsklassen, 2016.

Cijfers

Aanvullend inkomen en vermogen van doorwerkende AOW-ers

Welvaartsindicatoren van alleenstaanden en paren met AOW-gerechtigde leeftijd, 2011 t/m 2018

Cijfers

Inkomen, arbeidsdeelname, opleidingsniveau, vermogen en sociale samenhang naar regio

In deze map zijn negen tabellen samengebracht met gegevens over inkomen, arbeidsdeelname, opleidingsniveau, vermogen en vrijwilligerswerk naar Waddengeboed, provincie, COROP en gemeente. Ook zijn...

Cijfers

Particuliere huishoudens inkomen vermogen

Particuliere huishoudens met minimaal één persoon van 55 jaar of ouder naar vermogens- en inkomensklasse

Cijfers

Gemiddelde vermogens van huishoudens, 1993-2000

Aantal huishoudens en gemiddeld en mediaan vermogen naar hoogte van het inkomen en naar kenmerken van huishoudens.

Cijfers
Cijfers