Zoekresultaten

301 resultaten voor verkiezingsuitslagen
301 resultaten voor verkiezingsuitslagen

Pagina 4 van 13

Universiteit van Maastricht

Het CBS en de Universiteit Maastricht (UM) werken sinds 2000 nauw samen. Vooral op het gebied van bijzondere leerstoelen, detachering van medewerkers, stages, promotieonderzoek en het gebruik van...

Overig

Hoogleraren en lectoren

Overzicht bijzonder hoogleraren en de lectoren in dienst van het CBS.

Overig

Winnaar ConjunctuurBekerStrijd 2021/2022

Aurum College winnaar ConjunctuurBekerStrijd 2021/2022

Overig

De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje

Dit essay gaat over het vrijwilligerswerk van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 75 grote gemeenten. Ook wordt Heerlen-noord vergeleken met Heerlen-zuid. Dit is het elfde essay in...

Publicaties

Winnaar ConjunctuurbekerStrijd 2019/20

Winnaar ConjunctuurbekerStrijd 2019/'20

Overig

Maatschappelijk onbehagen en pessimisme voor en tijdens de pandemie

Het maatschappelijk onbehagen en het pessimisme in 2018 en in 2021 worden beschreven. Trends van de Nederlandse bevolking staan centraal, uitgesplitst naar bevolkingsgroepen. Gegevens van het...

Publicaties

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Reglement

CBS in de klas, Regelement

Overig

SDG 16.2 Instituties

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten: instituties. SDG 16 gaat over instituties, zoals de Tweede Kamer, politie, rechters, en de...

Overig
Overig

Entrepotverkeer

Het aankopen van goederen door een bedrijf bij een niet-ingezeten bedrijf. Deze goederen worden tot het moment van doorverkoop aan een ander niet-ingezeten bedrijf opgeslagen in een douane-entrepot...

Overig

Toelichting doodsoorzaak­verklaring

Toelichting bij Doodsoorzaakverklaring voor gebruik door artsen

Overig

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, leeftijd

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort Leeftijd, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio

Cijfers

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gerealiseerde lasten en baten per taakveld in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar doodsoorzaak (uitgebreide lijst van 'drie-teken categorieën'), leeftijd en geslacht

Cijfers

SDG 5 Gendergelijkheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 5 Gendergelijkheid. SDG 5 draait om gelijke behandeling en een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen in de samenleving. In 2030 moeten...

Overig

Kiesgerechtigden gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking van Nederlandse gemeenten die op 16 maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen houden.

Cijfers

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort Onderwijssoort, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio

Cijfers

Thomas Ruigrok naar CBS

Thomas Ruigrok (1965) treedt per 15 februari in dienst bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Overig

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

Bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte, immigratie, emigratie Caribisch Nederland

Cijfers

Factsheet Nederland

Kaartjes en grafieken met provinciale cijfers over beleidsterreinen die een rol spelen in de verkiezingen. Grafiek 1.1.4 in deze factsheet is op 25 februari 2015 aangepast. Het eigen vermogen van de...

Artikelen

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden Onderwijssoort in detail, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio

Cijfers

Theoretische grondslag voor de indicatorenset over duurzame ontwikkeling

Schets van de wijzen waarop de keuze van de indicatoren van duurzame ontwikkeling tot stand kwam.

Overig

Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief

Dit artikel gaat over de sociaaleconomische situatie van sociaal uitgesloten en niet uitgesloten mensen vijf en tien jaar voor enquêtejaar 2018 en vijf en tien jaar na enquêtejaar 2010. De gekgevens...

Publicaties