Zoekresultaten

58 resultaten voor verkeersveiligheid
58 resultaten voor verkeersveiligheid

Pagina 1 van 3

Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid

Rijgedrag en ervaren verkeersveiligheid van automobilisten naar rijervaring en persoonskenmerken

Artikelen

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gerealiseerde lasten en baten per taakveld in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Roekeloze bromfietsers

De verkeersveiligheid is de laatste halve eeuw voortdurend verbeterd. Ondanks de toegenomen drukte op de weg zijn er vrijwel jaarlijks minder slachtoffers te betreuren. Bromfietsers blijven, rekening...

Artikelen

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers
Overig

1 op de 8 bestuurders chat wel eens tijdens het rijden

Achtergrondartikel in Sociaal-Economische Trends over “Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid”

Cijfers
Overig

Verplaatsingen in Nederland

Wat is het onderzoek 'Verplaatsingen in Nederland' (OViN)? Bekijk hier de uitleg.

Video's

Waarom dit onderzoek?

Veelgestelde vragen over CBS Verplaatsingen

FAQ's

1 op de 8 automobilisten zegt wel eens te chatten

Hoewel vrijwel alle automobilisten berichten sturen tijdens het rijden gevaarlijk vinden, zegt 12% dit wel eens te doen.

Artikelen

Verplaatsingen in Nederland

Wat is het onderzoek 'Verplaatsingen in Nederland' (OViN)? Bekijk hier de uitleg.

Video's

Bestelauto’s

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Verkeersdoden

over het publiceren van gegevens over alle personen die zijn overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond.

Overig
Artikelen

Wegvervoer

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig
Artikelen

Sterke stijging provinciale uitgaven aan wegen

In 2015 verwachten de provincies 1,4 miljard euro uit te geven aan onderhoud en aanleg van wegen. Dit is bijna twee derde meer dan in 2011, het jaar van de vorige Provinciale Statenverkiezingen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen