Zoekresultaten

891 resultaten voor vereniging
891 resultaten voor vereniging

Pagina 1 van 36

Culturele diversiteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2021

Culturele diversiteit onder werknemers van Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2021

Cijfers

Vereniging

Rechtspersoon, opgericht als samenwerkingsverband tussen twee of meer personen (leden) om een bepaald doel te bereiken. Eventuele winst mag niet onder de leden worden verdeeld, maar moet ten goede...

Overig

Coöperatieve vereniging

Deze klasse omvat de rechtsvormen - Coöperatieve vereniging - Onderlinge waarborgmaatschappij De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn bijzondere varianten op de vereniging. De...

Overig

Nederlandse Museum Vereniging (NMV)

Vereniging die de belangen behartigt van het museumveld en optreedt als spreekbuis van de Nederlandse musea. De vereniging is actief op het terrein van de deskundigheidsbevordering door het...

Overig

Culturele diversiteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2020

Culturele diversiteit onder werknemers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2020

Cijfers

Bijna drie kwart Verenigingen van Eigenaren in Randstad

Verenigingen van Eigenaren vooral gevestigd in de Randstad,

Artikelen

Aantallen en kenmerken van verenigingen van eigenaren

Rapportage en tabellenset over VvE’s en de bijbehorende appartementsrechten en woningen op 1 september 2015.

Artikelen

Inkomsten sportclubs 2020 ruim 6 procent lager dan in 2018

De inkomsten van sportclubs en -verenigingen bedroegen in 2020 gezamenlijk ruim 1,1 miljard euro, een daling van 6,3 procent ten opzichte van 2018. Vooral de kantineverkopen namen af.

Artikelen

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie

Cijfers

Clara Wichmann en haar baanbrekende werk voor het strafrecht

Het CBS bestaat al meer dan 120 jaar.

Artikelen

Jeugdreclassering 2e kw. 2022, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 3e kw. 2022, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, is in 2021 verder gedaald. In dat jaar zei 39 procent in de afgelopen twaalf maanden zich ten minste één keer vrijwillig te hebben ingezet voor een...

Artikelen

Jeugdreclassering 2e kwartaal 2022, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 1e kwartaal 2022, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering Q1 2021 t/m Q1 2022

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Lidmaatschap en deelname verenigingen

In 2013 waren bijna acht op de tien personen van 15 jaar en ouder lid van een of meerdere verenigingen. Mannen, autochtonen, hoogopgeleiden, mensen met een hoog inkomen en werkenden zijn relatief...

Artikelen

Omzetontwikkeling bedrijven Vereniging Amsterdam City

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca (excl. hotels) en detailhandel in de gemeente Amsterdam, 2017.

Cijfers

Deelname verenigingen en vrijwilligerswerk, 2007-2017

De tabellen geven informatie over deelname aan verenigingen en vrijwilligerswerk in Nederland en de provincie Noord-Brabant over de periode 2007-2017.

Cijfers

Vrijwilligerswerk 2021

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2021 centraal. In dat jaar zette 39 procent zich naar eigen zeggen minstens één keer...

Publicaties

Onderlinge waarborgmaatschappij (OWM)

Een verzekeringsinstelling als een bijzondere vorm van een vereniging. De leden sluiten verzekeringsovereenkomsten met de vereniging af. Behaalde winst kan ten goede komen aan de leden, bijvoorbeeld...

Overig

De Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen

Dit rapport gaat over het verenigingsleven in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties

Vriend van planten- of dierentuin

Lid van een vereniging die doorlopend gratis toegang heeft tot de tuin.

Overig

Instelling zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh)

Een vereniging of stichting waarvan de middelen voor het merendeel afkomstig zijn uit vrijwillige bijdragen van huishoudens en uit inkomen uit vermogen.

Overig

Openbaar krachtens archiefwet

Alle archiefstukken die zijn overgebracht in de zin van de archiefwet, ongeacht de beperking op de openbaarheid. Archiefstukken afkomstig van bijvoorbeeld particulieren, verenigingen en bedrijven...

Overig