Zoekresultaten

78 resultaten voor veiligheidsregio
78 resultaten voor veiligheidsregio

Pagina 1 van 4

Werknemers en bedrijven naar SBI-code, leeftijd en Veiligheidsregio, 2020

Werknemers en aantallen bedrijven naar 4- of 5-cijferige SBI-code, aandeel werknemers jonger dan 40 jaar en Veiligheidsregio, laatste vrijdag voor Kerst 2020.

Cijfers

Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2022

Aantal inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie naar gemeente, veiligheidsregio en PC4, 1-1-2022.

Cijfers

GGD-test COVID-19, Veiligheidsregio, aug 2020-apr 2021

Achtergrondkenmerken van inwoners van Nederland naar wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD en naar testresultaat, per Veiligheidsregio, augustus 2020 – medio april 2021

Cijfers

Deelname aan de VM

Gemeenten, veiligheidsregio's en politie-eenheden kunnen zich tot 1 maart 2021 aanmelden voor deelname aan de Veiligheidsmonitor 2021

Overig

Landelijk dekkende indelingen

Overzicht landelijk dekkende gebiedsindelingen

Overig

Weggevallen capaciteit Logiesaccommodaties naar veiligheidsregio

Capaciteit van Nederlandse Logiesaccommodaties en weggevallen capaciteit als gevolg van maatregelen van Veiligheidsregio's naar type Accommodatie en Veiligheidsregio, 3 april 2020*

Cijfers

Bevolking 16-plus naar veiligheidsregio (2019-2020)

Voor de bevolking van 16 jaar en ouder is per veiligheidsregio het aantal mannen en vrouwen en de leeftijdsverdeling (peildatum 31 mei 2020) evenals het niveau van de hoogst gevolgde opleiding...

Cijfers

AZW-smal: Werkgelegenheid en arbeidsmob. naar veiligheidsregio, 2019-2020

Zorg en welzijn smal: werknemers, arbeidsvolume, instroom en uitstroom van werknemers, naar veiligheidsregio en per maand, januari 2019 - april 2020

Cijfers

CBS gebiedsindelingen

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert in een GIS-formaat dat te gebruiken is in GIS-pakket als QGIS of ArcGIS

Overig

Gebieden in Nederland 2023

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2023 per landsdeel, provincie en COROP-gebied

Cijfers

Analyse naar verdachten en slachtoffers van vuurwapencriminaliteit

Innovatief traject voor het in kaart brengen van geregistreerde vuurwapenincidenten, ook buiten de incidenten die officieel als zodanig zijn geregistreerd.

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3-2021

Overig

Gebieden in Nederland 2022

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2022 per landsdeel, provincie en COROP-gebied

Cijfers

Sectoren die onder de NIB2-richtlijn vallen, 2020

Overzicht van aantallen bedrijven in het midden- en grootbedrijf in sectoren die onder de NIB2-richtlijn voor cybersecurity vallen, december 2020.

Cijfers
Overig

Nieuwe brandweerstatistieken op basis van gegevens 112-alarmcentrale

De brandweerstatistiek van CBS is niet langer gebaseerd op vragenlijsten, maar op de 112-meldkamerregistratie.

Overig

Afstand tot GGD-testlocatie, COVID-19, aug.2020-jan.2021

Afstand tot dichtstbijzijnde GGD-testlocatie naar wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD en naar testresultaat, per Veiligheidsregio, augustus 2020-januari 2021

Cijfers
Overig

Inzicht in jeneververbruik basis voor regionale statistiek

In 1924 bracht het CBS voor eerst cijfers naar buiten voor een ander regionaal niveau dan een wijk of buurt, gemeente of provincie.

Overig

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020

Inwoners per verzorgingsgebied van rioolwaterzuiveringsinstallaties (per 1-1-2020) op verzoek van het RIVM voor onderliggende informatie in het Corona Dashboard.

Cijfers

Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021

Inwoners per verzorgingsgebied van rioolwaterzuiveringsinstallaties (per 1-1-2021) op verzoek van STOWA en het RIVM voor onderliggende informatie in het Corona Dashboard.

Cijfers

Brandweer; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, regio 2000-2019

Brandweerpersoneel; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, veiligheidsregio

Cijfers

Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio 2013-2019

Branden, Hulpverlening, Brandweer, alarming, uitgerukt, ter plaatse Veiligheidsregio, provincie

Cijfers

Branden en hulpverleningen; meldingen brandweermeldkamer, regio 2013-2019

Meldingen, Meldkamer, alarmeringen, branden, hulpverleningen, brandweer Veiligheidsregio, provincie

Cijfers