Zoekresultaten

551 resultaten voor vaders
551 resultaten voor vaders

Pagina 1 van 23

Bijna 100 duizend jongeren halfwees

Bijna 100 duizend jongeren (0- tot 25-jarigen) waren eind 2021 halfwees. Ruim 1,5 duizend jongeren hadden zowel geen vader als geen moeder meer.

Artikelen

Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Levendgeborenen en levend geboren eerste kinderen uit de moeder naar leeftijd van de vader (op 31 december)

Cijfers

Gebruik verlofregelingen vaders vrijwel onveranderd

Bijna negen op de tien werkende vaders namen in 2017 bij de geboorte van hun kind een vorm van verlof op.

Artikelen

Leeftijd vader bij geboorte kind stijgt

De gemiddelde leeftijd van vaders bij de geboorte van een kind is de afgelopen vijf jaar gestegen naar 34,2 jaar. Ook bij de geboorte van hun eerste kind zijn mannen ouder. Vooral mannen onder de...

Artikelen

Ruim 4 op 10 volwassenen zien hun stiefvader als vader

Bijna 1 op de 5 volwassenen (geboren 1971-1991) woonde tijdens hun jeugd niet met beide ouders. Van hen maakte drie kwart een scheiding mee. Ruim 4 op de 10 zien hun stiefvader als vader, 2 op de 10...

Artikelen

Bijna twee op de tien kinderen wonen niet bij vader

In 2015 woonde 18% van de kinderen niet bij hun vader, in 1996 13%. Weinig kinderen wonen alleen met hun vader.

Artikelen

Leeftijd vaders

De gemiddelde leeftijd van vaders bij de geboorte van een kind is de afgelopen vijf jaar gestegen naar 34,2 jaar. Vooral mannen onder de vijfendertig werden minder vaak vader

Video's

Zorgende vaders

Hoe vaak maken #vaders gebruik van verlofregelingen zoals #kraamverlof of ouderschapsverlof? CBS-onderzoeker Tanja Traag heeft de cijfers.

Video's

Verkrijging van het Nederlanderschap door erkenning

In het bezit komen van de Nederlandse nationaliteit door niet-Nederlandse kinderen die voor het bereiken van de meerderjarigheid door een Nederlandse vader worden erkend of door zijn huwelijk worden...

Overig

3 op de 4 vrouwen willen economisch zelfstandig zijn

Drie kwart van de vrouwen die geen onderwijs volgen en jonger dan 65 jaar zijn vindt het belangrijk zichzelf financieel te kunnen onderhouden. In de praktijk zijn dit er minder: 66 procent was...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Worden vrouwen steeds ouder moeder?

Amper drie decennia geleden waren zeven op de tien vrouwen die een kind kregen jonger dan 30 jaar, nu is dat nog maar een derde.

FAQ's

CBS-collega’s helpen vluchtelingen in crisisnoodopvang

Begin juli van dit jaar vaardigde het kabinet maatregelen uit om de problemen met de opvang van vluchtelingen in Ter Apel aan te pakken.

Artikelen

Meer mannen vermoord in 2021

Cijfers over moord en doodslag in 2021

Artikelen
Artikelen

Vaders gemiddeld 3 jaar ouder dan moeders

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Omdat de belangstelling voor vruchtbaarheidscijfers van mannen is toegenomen, publiceert het CBS nu ook de (gemiddelde) leeftijd van vaders en het totale...

Artikelen

Zo vader, zo zoon

De sociaal-economische positie van kinderen hangt voor een deel samen met die van de ouders. Er is bijvoorbeeld een duidelijke relatie tussen het onderwijsniveau van vaders en zonen, vaders en...

Artikelen

Jonge en oude vaders, 2010

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. In 2010 zijn ruim 184 duizend kinderen in Nederland geboren. De gemiddelde leeftijd van de vader was met 34 jaar drie jaar hoger dan die van de moeder. De meeste...

Artikelen

Vorig jaar 2,5 duizend baby’s met vijftigplusvader

Mannen die in 2015 vader werden waren gemiddeld 34,1 jaar oud. Meer baby’s hebben een oudere vader.

Artikelen

Ruim kwart gescheiden ouders kiest voor co-ouderschap

Co-ouders zijn vaker hoogopgeleid en hadden weinig conflicten tijdens de scheiding

Artikelen

Steeds meer vaders van boven de 40

Pasgeboren baby’s hebben steeds vaker een veertiger als vader. In 2006 was dit het geval voor 24 duizend pasgeborenen.

Artikelen

Groot inkomensverschil tussen werkende vaders en moeders

In 2011 verdienden vrouwelijke werknemers gemiddeld 33 duizend euro bruto. Dat is 55 procent van het gemiddelde inkomen van hun mannelijke collega’s, dat op 58 duizend euro uitkwam. Het...

Artikelen

Inkomen werkende vrouwen sinds 1977 met ruim 60 procent gestegen

Vrouwen met inkomen uit werk verdienden gemiddeld op jaarbasis bijna 34 duizend euro bruto in 2020. In 1977 was dat nog bijna 21 duizend euro. De stijging speelde grotendeels in de 21e eeuw en is...

Artikelen

Geboorte; kerncijfers

Kerncijfers over vruchtbaarheid, levend - en doodgeborenen en meerlingbevallingen naar geslachtsverhouding.

Cijfers