Zoekresultaten

3096 resultaten voor vacature-indicatoren
3096 resultaten voor vacature-indicatoren
Actieve filters (1)

Pagina 4 van 124

Energiematrix Den Haag, 2018

Indicatoren over het gas- en elektriciteitsverbruik en energielabels van woningen in Den Haag, naar wijk en buurt, 2018

Cijfers

Bereidheid energietransitiemaatregelen Schagen 2018

Tabel met de gemiddelde score van inwoners van Schagen per wijk en buurt op het gebied van zeven indicatoren over de houding van mensen op het gebied van energiebesparing.

Cijfers

Consumptieradar

De CBS consumptieradar om de ontwikkeling van de consumptie door huishoudens te analyseren.

Dashboards

Energietransitiematrix Montferland, 2018

Indicatoren voor de energietransitie voor de gemeente Montferland, uitgesplitst naar de wijken en buurten: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen en energierekening.

Cijfers

Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018 (herziene versie)

Indicatoren voor de energietransitie voor gemeenten, wijken en buurten in Oost-Gelderland: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen en energierekening.

Cijfers

Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - voorlopig

Voorlopige tabellen met informatie over indicatoren in 2021 voor het inkomensdeel van de Participatiewet ten behoeve van de verdeelmodellen.

Cijfers

Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - definitief

Definitieve tabellen met informatie over indicatoren in 2021 voor het inkomensdeel van de Participatiewet ten behoeve van de verdeelmodellen.

Cijfers

Economische indicatoren in de gemeente Rotterdam, 2019

Toegevoegde waarde, productie, werkgelegenheid en opleidingsniveau per sector in de gemeente Rotterdam, 2019

Cijfers

De mensen van Heerlen, 2020

De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. Het CBS Datacenter Parkstad Limburg heeft op verzoek van de gemeente Heerlen een clusteranalyse uitgevoerd op...

Cijfers

Onderzoeker macro-economie

In deze functie ga je als onderzoeker meewerken aan het onderzoeksprogramma van de sector Nationale Rekeningen. Naast analyse en onderzoek ga je aan de slag met het verbeteren en beheren van onze...

Overig

Sociaaleconomische status van huishoudens in Nederland

In deze tabellenset worden per wijk en voor drie peilperioden (2013/2015, 2014/2016 en 2016/2018), drie indicatoren van de sociaaleconomische status (SES) van huishoudens in Nederland weergegeven.

Cijfers

Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020

Indicatoren thema’s landbouw, wonen, mobiliteit, arbeidsmarkt en demografie 2018 t/m 2020 Provincie Limburg

Cijfers

Procesverbetering Sectorrekeningen

CBS macro-economische cijfers

Overig

Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement

Verkennend onderzoek naar een alternatieve indicator voor het leerplusarrangement

Cijfers

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019

Ontwikkeling van de werkgelegenheid, productiewaarde en toegevoegde waarde in de elektrisch vervoersector tussen 2008 en 2019, met een raming voor de werkgelegenheid in 2020.

Cijfers

Bereidheid energietransitiemaatregelen 2018

Tabel met de gemiddelde score van inwoners per gemeente en wijk op het gebied van twee indicatoren over de houding van mensen op het gebied van energiebesparing.

Cijfers

De Heitjes en het sociaal kapitaal in Heerlen

Dit essay gaat over het sociaal kapitaal van de bevolking in Heerlen, met de twee bouwstenen: de participatie en het vertrouwen. Ook wordt de relatie tussen het sociaal kapitaal en het welzijn...

Publicaties

Vacatures; stroomcijfers, seizoengecorrigeerd

seizoengecorrigeerde openstaande, ontstane en vervulde vacatures alleen totalen

Cijfers

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren

Cijfers

Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020

Indicatoren thema’s landbouw, wonen, arbeid en milieu 2017 t/m 2020 Provincie Limburg.

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022

Welke indicatoren, definities, methoden, data en bronnen heeft het CBS gebruikt voor de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022?.

Publicaties

Indicatoren

Actuele cijfers in de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2022 over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’ over verschillende bevolkingsgroepen, naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en...

Overig

ISMS Specialist

Vacature ISMS Specialist bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen of Den Haag

Overig

Onderzoeker energietransitie

Als data analist werk je mee aan nieuwe dataverzameling en -verwerking in het bestaande productieproces, publicaties over de energievoorziening, het verbeteren van het verwerkingsproces, het...

Overig