Zoekresultaten

3100 resultaten voor vacature-indicatoren
3100 resultaten voor vacature-indicatoren
Actieve filters (1)

Pagina 1 van 124

Vacature-indicator

Vacature-indicator Industrie, bouwnijverheid, commerciële dienstverlening, SBI 2008

Cijfers

Meting IVRPH-indicatoren 2020

Het CBS heeft, voor het College voor de Rechten van de Mens, de maatschappelijke participatie van personen met een beperking onderzocht voor de monitoring van het IVRPH

Artikelen
Dashboards

Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer

In deze tabellen staan de cijferreeksen van het dashboard: de ontwikkeling van het aantal vervoersbewegingen door binnenvaartschepen, vliegtuigen, goederentreinen, vrachtauto’s en zeevaartschepen per...

Cijfers
Dashboards

Meting IVRPH-indicatoren 2020

Tabellenset bij Meting IVRPH-indicatoren 2020

Cijfers

Snelle indicatoren Goederenvervoer

Dit dashboard bevat informatie over de ontwikkeling van het aantal vervoersbewegingen door binnenvaartschepen, vliegtuigen, goederentreinen, vrachtauto’s en zeevaartschepen per week.

Dashboards

Monitoring economische indicatoren circulaire economie

Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie. Echter, de gehanteerde methode dekt niet alle circulaire activiteiten. Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om de mogelijkheid te...

Publicaties
Dashboards

Evaluatie indicator mariene exoten

Voor de vertekening in de huidige KRM-indicator voor mariene exoten als gevolg van publicatievertraging kan op verschillende manieren gecorrigeerd worden.

Publicaties
Dashboards

Monitoring economische indicatoren circulaire economie

Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie. Echter, de gehanteerde methode dekt niet alle circulaire activiteiten. Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om de mogelijkheid te...

Cijfers

Economisch beeld negatief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in januari negatief.

Artikelen

Economisch beeld negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in februari negatiever.

Artikelen

Snelle indicatoren goederenvervoer – Inkomend

Dit dashboard bevat informatie over de ontwikkeling van het aantal vervoersbewegingen door binnenvaartschepen, vliegtuigen, goederentreinen, vrachtauto’s en zeevaartschepen per week.

Dashboards

Economisch beeld negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in december negatiever dan in november.

Artikelen

Indicatoren aardgasgebruik van de industrie

Dit dashboard geeft informatie over het aardgasverbruik van de industrie die is aangesloten op het GTS-netwerk

Dashboards

Snelle indicatoren goederenvervoer – Uitgaand

Dit dashboard bevat informatie over de ontwikkeling van het aantal vervoersbewegingen door binnenvaartschepen, vliegtuigen, goederentreinen, vrachtauto’s en zeevaartschepen per week.

Dashboards

Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021

Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021

Cijfers

Economisch beeld weer minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in november minder positief dan in oktober.

Artikelen

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2021

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2021.

Cijfers

Studenten VONK MBO-opleiding uit Hoorn winnen ConjunctuurBekerStrijd

De eerstejaars klas van de VONK MBO-opleiding Vakexpert Agro Handel en Logistiek uit Hoorn won op 9 maart jl. de ConjunctuurBekerStrijd van het CBS.

Artikelen

Energie-indicatoren naar regio, 2018

Energie-indicatoren naar gemeente, wijk en buurt, 2018

Cijfers

Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten

Enkele indicatoren over jeugdzorggebruik in natura per gemeente clustering van de gemeenten naar inwonersaantal

Cijfers

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.

Cijfers