Zoekresultaten

3062 resultaten voor vacature-indicatoren
3062 resultaten voor vacature-indicatoren

Pagina 3 van 123

Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016

Drie indicatoren voor gezondheid gebaseerd op zorgkosten en/of medicijngebruik zijn vergeleken met gegevens over gezondheid en aandoeningen uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit...

Cijfers

Indicatoren verkeersmodel Leeuwarden, 2019 t/m 2020

Indicatoren ten behoeve van verkeersmodel, 2019 t/m 2020 gemeente Leeuwarden

Cijfers

Sociale spanningen-indicator: Peilstok samenleving

Eerder berichtte het CBS over de ontwikkeling van de sociale spanningen-indicator op basis van sociale media berichten. Deze indicator is ontwikkeld door het Center for Big Data Statistics (CBDS) van...

Overig

Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap

Het rapport beschrijft het onderzoek en de resultaten van de monitoring van het VN-verdrag handicap (IVRPH-indicatoren) voor 2020. Het rapport geeft een nadere toelichting op de tabellenset en geeft...

Publicaties

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten januari 1998 - mei 2018

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening

Cijfers

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021

Indicatoren thema’s onderwijs, mobiliteit, arbeid, landbouw en wonen 2012 t/m 2021 Provincie Limburg

Cijfers

Economische indicatoren Nederland en de Europese Unie

CBS in de klas, Economische indicatoren.

Overig

Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019

In de tabellenset wordt een update gegeven van de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde van de circulaire economie voor de periode 2001-2019, verbijzonderd...

Cijfers
Dashboards
Dashboards

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2020

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2020.

Cijfers

Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2020

Tabellen met cijfers over de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM).

Cijfers

COEN Conjunctuurenquête

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019

Energie-indicatoren gemeente Groningen naar kompaswijken voor de jaren 2018 – 2019.

Cijfers

Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten, 2015-2020

Enkele indicatoren over jeugdzorggebruik in natura per gemeente clustering van de gemeenten naar inwonersaantal

Cijfers

Maatstaven gemeentefonds; diverse indicatoren; regio-indeling 2021

Inwoners, huishoudens, bijstandshuishoudens (met en zonder kinderen) huishoudinkomen beroepsbevolking, regio-indeling 2021

Cijfers
Overig

Conjunctuurdashboard

Het Conjunctuurdashboard laat de cyclus van de afzonderlijke indicatoren van de conjunctuur zien.

Dashboards

Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020

In deze longread beschrijft het CBS de eerste versie van de Monitor Energiearmoede in Nederland. De indicatoren voor energiearmoede worden toegelicht. Ook worden resultaten beschreven, namelijk het...

Publicaties

Monitor Energiearmoede 2020

Indicatoren voor energiearmoede van huishoudens in Nederland, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2019 en 2020.

Cijfers

Controle implementatie BISI

De juiste berekeningswijze van Benthische Indicator Soorten Index (BISI) en bijbehorende standaardfout worden beschreven en de implementatie ervan gecontroleerd.

Publicaties