Zoekresultaten

3067 resultaten voor vacature-indicatoren
3067 resultaten voor vacature-indicatoren

Pagina 2 van 123

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.

Cijfers

Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020

Tabel met het aantal en aandeel huishoudens per risicoklasse op vervoersarmoede op buurtniveau voor de provincie Fryslân.

Cijfers

Indicatoren

Actuele cijfers in de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2022 over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’ over verschillende bevolkingsgroepen, naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en...

Overig

Richting een vo-indicator voor het leerplusarrangement

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules van de vo-indicator leerplusarrangement om onderwijsachterstand op het voortgezet onderwijs tegen te gaan.

Publicaties

Economisch beeld negatief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in januari negatief.

Artikelen

Economisch beeld negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in december negatiever dan in november.

Artikelen

Economisch beeld weer minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in november minder positief dan in oktober.

Artikelen

Economisch beeld opnieuw minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in oktober opnieuw minder positief.

Artikelen

Economisch beeld minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in september minder positief dan in augustus.

Artikelen

Economisch beeld iets verbeterd

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in augustus iets beter dan in juli.

Artikelen

Indicatoren taxi-branche

Tabellen met gegevens over de taxi-branche: Faillissementen (2015-2021), Aantallen taxi’s en afgelegde kilometers (2015-2020), Taxi’s in gebruik en geschorste taxi’s (2020-2021), Gebruik van...

Cijfers

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022

Indicatoren thema’s onderwijs, mobiliteit, arbeid, landbouw en wonen 2012 t/m 2022 Provincie Limburg

Cijfers

Regionale Monitor Brede Welvaart: rijker en completer beeld van regio’s

Op 5 december 2022 is de derde versie van de regionale Monitor Brede Welvaart verschenen.

Artikelen

Economisch beeld nagenoeg gelijk

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in juli ongeveer hetzelfde als een maand eerder.

Artikelen

Maatstaven gemeentefonds; diverse indicatoren; regio-indeling 2022

Inwoners, huishoudens, bijstandshuishoudens (met en zonder kinderen) huishoudinkomen beroepsbevolking, regio-indeling 2022

Cijfers

Minister neemt publicatie ‘Nederland Handelsland 2022’ in ontvangst

Op 31 augustus 2022 nam minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de net verschenen CBS-publicatie ‘Nederland Handelsland 2022’ in ontvangst.

Artikelen

Europese economische indicatoren

Cijfers en grafieken over Europese economische indicatoren zoals bbp en inflatie.

Overig

Economisch beeld wat positiever in juni

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in juni wat positiever dan een maand eerder.

Artikelen

Economisch beeld positiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in mei positiever dan in april.

Artikelen

Economische indicatoren fietsensector, 2015 - 2020

Tabellen die de omvang van de fietsensector beschrijven in termen van werkgelegenheid, productiewaarde, toegevoegde waarde en exportwaarde.

Cijfers

Europese economische indicatoren

Cijfers en grafieken over Europese economische indicatoren zoals economische groei (bbp), werkloosheid en inflatie. Vergelijking met economische cijfers van andere Europese landen op basis van data...

Dashboards

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen, planten geen

Cijfers

Nieuwe snelle vacature-indicator

Vanaf 11 april 2011 publiceert het CBS maandelijks een nieuwe vacature-indicator die representatief is voor de ontwikkeling van het aantal vacatures. Deze indicator geeft een snelle indicatie van de...

Artikelen

Meting IVRPH-indicatoren 2020

Tabellenset bij Meting IVRPH-indicatoren 2020

Cijfers