Zoekresultaten

492 resultaten voor uitspraak
492 resultaten voor uitspraak

Pagina 1 van 20

Vonnis

Gemotiveerde bindende uitspraak van de rechter in een voor hem gevoerd rechtsgeding.

Overig

Contradictoir vonnis

Eindbeslissing in een rechtszaak waarbij de gedaagde partij op de zitting is verschenen.

Overig

Personen met uitgesproken schuldsanering; jaar uitspraak, persoonskenmerken

Personen met uitgesproken schuldsanering Persoonskenmerken

Cijfers

Personen met uitgesproken schuldsanering; jaar uitspraak, regio

Personen met uitgesproken schuldsanering Regio

Cijfers
Overig

Uitspraak (juridisch)

(Eind)oordeel van de rechter over een voor hem gevoerde rechtszaak.

Overig
Overig

Bevestiging aangevallen uitspraak

Oordeel van de rechter dat een hoger beroep onterecht is ingesteld (ongegrond is). Hij bevestigt daarmee de uitspraak van de rechtbank waartegen in beroep werd gegaan.

Overig

Onherroepelijke uitspraak

Beslissing van de rechter waartegen geen (gewoon) rechtsmiddel meer openstaat.

Overig

Uitspraken bestuursrecht

Gegrond- en ongegrondverklaringen van beroepen op de bestuursrechter, en beslissingen over voorlopige voorzieningen.

Overig

Vernietiging aangevallen uitspraak

Oordeel van de rechter dat een hoger beroep terecht is ingesteld (gegrond is). Hij vernietigt daarmee de uitspraak van de rechtbank waartegen in beroep werd gegaan.

Overig

Verstekvonnis

Vonnis in een rechtszaak waarbij de gedaagde partij niet op de zitting is verschenen of geen verweer heeft gevoerd.

Overig

Voeging ter berechting

Het samenvoegen, door het Openbaar Ministerie, van ingeschreven strafzaken, met het doel de rechter bij één vonnis verschillende zaken tegelijk te laten afdoen.

Overig

Dagvaardingsprocedure

Procedure voor rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze rechtszaken eindigen met een vonnis.

Overig

Eindvonnis, burgerlijk recht

Uitspraak door de rechter, die een burgerlijke zaak, begonnen met een dagvaarding, beëindigt.

Overig

Verzet (in bestuursrecht)

Bezwaar tegen een uitspraak die is gedaan zonder dat de procespartij daarbij aanwezig was. In het bestuursrecht kan dat alleen als er een uitspraak is gedaan in een vereenvoudigde behandeling. De...

Overig

Eindarrest

Uitspraak door het gerechtshof waarmee een burgerlijke zaak wordt beëindigd die is begonnen met een dagvaarding.

Overig

Eindbeschikking

Uitspraak door de rechter waarmee een burgerlijke zaak wordt beëindigd die is begonnen met een verzoekschrift.

Overig

2022 derde jaar op rij met oversterfte

In 2022 overleden 170 duizend mensen. Dat waren er 14,5 duizend (9,3 procent) meer dan verwacht. In iedere leeftijdsgroep was de sterfte hoger dan verwacht. Vooral in de GGD-regio's Flevoland,...

Artikelen

Overheidsschuld duikt eind derde kwartaal onder 50 procent van het bbp

De overheidsschuld als percentage van het bruto binnenlands product kwam aan het eind van het derde kwartaal uit op 49 procent. Dit is ruim 3 procentpunt lager dan begin van het jaar. Het saldo van...

Artikelen

NWO-subsidie voor onderzoek naar wereldwijde brede welvaart

Op welke manier beïnvloedt de economische groei van Nederland de welvaart in armere landen op het zuidelijk halfrond?

Artikelen

Eindbeslissing

Uitspraak van de rechter waardoor een strafzaak wordt beëindigd.

Overig

Cassatie

Rechtsmiddel tegen een uitspraak van een rechter, ingesteld bij de Hoge Raad.

Overig

Verzet (juridisch)

Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.

Overig

Naar een nieuwe methode om energieprijzen te berekenen

Het CBS onderzoekt andere methoden om de prijsontwikkeling van energie voor consumenten beter in kaart te brengen.

Artikelen