Zoekresultaten

8 resultaten voor uithuisgaan
8 resultaten voor uithuisgaan

Leeftijd bij uit huis gaan in 2020 licht gedaald

De leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten is in 2020 iets gedaald. Gemiddeld genomen gingen jongeren met 23,7 jaar uit huis, ruim twee maanden eerder dan in 2019.

Artikelen

Studeren en uit huis gaan nog haalbaar?

Samenhang sociaal leenstelsel en welvaart van ouders met studie- en woonbeslissingen van havo- en vwo-gediplomeerden.

Artikelen

Doorstroom ho naar welvaart, 2007-2017

Doorstrrom van havo naar hbo en van vwo naar wo, op kamers gaan van studenten. Naar welvaart van de ouders

Cijfers

Twintigerspublicatie

Twintigers komen voor veel belangrijke mijlpalen en keuzes te staan. De overgang van onderwijs naar een baan, van wonen bij je ouders naar je eigen stek, het krijgen van een vaste relatie, samenwonen...

Publicaties

Studerende én werkende jongeren gaan later uit huis

In 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. De verschuiving was het sterkst bij studenten, die in 2016 gemiddeld 1 jaar later zelfstandig gingen wonen dan in 2012.

Artikelen

Steeds meer mannen in een zorginstelling

In tien jaar tijd is het aantal mannen dat langdurig in een zorginstelling verblijft toegenomen met 28 procent. Het aantal vrouwen is juist afgenomen. In november 2014 zaten ruim 245 duizend...

Artikelen

Doorstroom naar hbo stabiel

De doorstroom van havo naar hbo daalde in 2015, en is daarna stabiel gebleven. De doorstroom van vwo naar wo bleef stijgen. Steeds minder studenten van hbo en universiteit gaan op kamers

Artikelen

Studenten gaan minder op kamers

Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 gaan hbo- en wo-studenten minder op kamers.

Artikelen