Zoekresultaten

64 resultaten voor tweeverdieners
64 resultaten voor tweeverdieners

Pagina 2 van 3

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 17 t/m 21 jan. 2011 (week 3).

Artikelen

Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen

Bijdrage van jonge moeders aan het gezinsinkomen in 2005 en 2013

Artikelen

Meer ‘grote’, minder ‘kleine’ anderhalfverdieners

In 2018 waren er bijna 3,3 miljoen paren waarvan één of beide partners werkten. Anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijds (35 uur of meer) en de andere deeltijds werkt, is het...

Artikelen

Paren met kinderen bewonen de duurste woningen

Paren met kinderen bewonen vaker een woning met een WOZ-waarde boven 300 duizend euro dan andere typen huishoudens. Begin 2012 bewoonde 30 procent van deze huishoudens een woning uit dit segment....

Artikelen

Armoede en sociale uitsluiting 2021

Wat zijn de recente trends in het risico op armoede in Nederland, in het bijzonder bij minderjarige kinderen en bij werkenden? Welk verband heeft het armoederisico met andere financiële en met...

Publicaties
Artikelen

Meeste ouders wonen na scheiding niet ver van elkaar

Drie kwart van de ouders woonde drie jaar na de scheiding minder dan 10 kilometer bij elkaar vandaan. Vier op de tien bleven op maximaal 2 kilometer wonen. Met kinderen in de basisschoolleeftijd is...

Artikelen

Ruim 2 800 euro extra voor gezin met kinderen in 2007

Huishoudens met minderjarige kinderen werden in 2007 gemiddeld met 2 824 euro per jaar gecompenseerd door inkomens- en belastingregelingen voor gezinnen.

Artikelen

Meerderheid gescheiden ouders blijft bij elkaar in de buurt

hoe ver wonen gescheiden ouders van elkaar en welke motieven spelen een rol in de keuze waar te wonen

Publicaties

Forse daling aantal ouders met toeslag voor gastouderopvang

In 2010 is het aantal ouders dat kinderopvangtoeslag ontving voor gastouderopvang flink gedaald.

Artikelen
Artikelen

Recordaantal kinderen met kinderopvangtoeslag

Ten opzichte van 2016 steeg het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag met 64 duizend tot 882 duizend. De groei had uitsluitend betrekking op dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) in kindercentra.

Artikelen
Artikelen

Wie opgroeit in een uitkeringssituatie heeft later bovengemiddeld vaak een uitkering

Kinderen die opgroeiden in een gezin dat rond moest komen van een uitkering zijn rond hun dertigste lager opgeleid dan hun leeftijdsgenoten. Bovendien moeten deze kinderen ongeacht hun...

Artikelen

Welvarende paren, kwetsbare eenoudergezinnen

Mensen die samenwonen zijn het meest welvarend en het vaakst tevreden, vooral als ze geen kinderen hebben

Artikelen

Hoe mobiel is werkend Nederland?

In 2003 hadden ruim 3,29 miljoen Nederlanders een volledige baan. Een jaar later had nog 86 procent dezelfde baan en woonde ook nog in hetzelfde huis. Bijna 5 procent had een andere baan en ruim 8...

Artikelen

De wondere wereld van ongelijkheid

Artikel van gast-analist Robin Fransman De wondere wereld van ongelijkheid''

Artikelen

Vinex-wijken zijn relatief rijk en kinderrijk

In Vinex-wijken wonen veel gezinnen met kinderen en mensen met een hoog inkomen en hebben de huizen een hoge WOZ-waarde.

Artikelen

Regionale inkomensverdeling 1999, kerncijfers.

Besteedbaar inkomen en inkomensverdelingen van personen en huishoudens Per gemeente (1 - 1- 2000), COROP-gebied, provincie, landsdeel, stads-

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; verdachten, aantal verdieners,2004/'05-2008/'09

Voortijdig schoolverlaters verdachten; verdieners huishoudkern misdrijf naar verdieners, leeftijd en geslacht

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; verdieners huishoudkern, 2004/'05-2008/'09

Voortijdig schoolverlaters; aantal verdieners huishoudkern, onderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

Regionale inkomensverdeling 1998, kerncijfers.

Besteedbaar inkomen; inkomensverdelingen van personen en huishoudens Per gemeente (1 - 1- 1999), COROP-gebied, provincie, landsdeel

Cijfers