Zoekresultaten

64 resultaten voor tweeverdieners
64 resultaten voor tweeverdieners

Pagina 1 van 3

Artikelen

Inkomens van een- en tweeverdieners

Inkomens van een - en tweeverdieners naar kenmerken van personen en huishoudens.

Cijfers

Meer tweeverdieners met een voltijdbaan én een grote deeltijdbaan

De jongste generaties vrouwen participeren steeds meer op de arbeidsmarkt. Daardoor is de verdeling van het aantal arbeidsuren tussen partners ook veranderd. Het meest gangbaar is tegenwoordig de...

Artikelen
Artikelen

Een- en tweeverdieners

Sociaal Bestek, maart 2010

Artikelen

Tweeverdiener(shuishouden)

Huishouden met een (echt)paar van wie beide partners verdiener zijn.

Overig

Steeds meer tweeverdieners

Bij steeds meer paren werken beide partners. Bestond in 2005 nog 51 procent van de paren van 15 tot 65 jaar uit tweeverdieners, in 2009 is dat gegroeid naar 57 procent.

Artikelen
Artikelen

Kosten van kinderen naar één- en tweeverdieners, 2015

Welk deel van de totale bestedingen van huishoudens vormen de uitgaven aan kinderen voor één- en tweeverdieners?

Cijfers

Financiële situatie van een- en tweeverdieners

Ontwikkeling en vergelijking van het inkomen, vermogen en andere financiële zaken van een- en tweeverdieners.

Artikelen

Stijging inkomen tweeverdiener, daling bij eenverdiener

In 2016 was het gemiddelde besteedbaar inkomen van tweeverdieners ruim 5 procent hoger dan in 2011. Bij eenverdieners was dat met bijna 1 procent afgenomen. Tweeverdieners hebben de laatste jaren...

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2021

De inkomensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Van eenverdiener naar tweeverdiener: de nieuwe norm?

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2011

Artikelen

Tweeverdieners met koopwoning lopen groot risico op restschuld

Tweeverdieners met een koopwoning lopen een groot risico om een restschuld over te houden bij de verkoop van hun huis. Ruim een derde van de tweeverdieners had eind 2010 een hypotheekschuld die hoger...

Artikelen

Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders

Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden 25 jaar later in een eigen huishouden een armoederisico van 9,6 procent. Ruim 9 van de 10 kinderen uit een laag-inkomensgezin...

Artikelen

Materiële welvaart in Nederland 2022

In Materiële Welvaart in Nederland 2022 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland. Het

Publicaties

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2020

De inkomensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Migrantenouderen in Nederland

Ouderen uit de klassieke migratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen) zijn als groep gemiddeld iets jonger dan Nederlandse ouderen. Ook hebben zij vaker lagere...

Publicaties
Artikelen

De Nederlandse samenleving 2004

In 2003 was 37 procent van de huishoudens van mening dat hun financiële situatie afgelopen jaar verslechterd is. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2000. Andere trends laten geringe veranderingen...

Artikelen

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2011

Themanummer Werk en Inkomen: Inkomens en positie op de arbeidsmarkt - Economische zelfstandigheid van werkende mannen en vrouwen - Inkomen uit werk en toch risico op armoede - Het inkomen van...

Artikelen

De woonsituatie na een scheiding

Dit artikel beschrijft hoe de woonsituatie van stellen zich heeft ontwikkeld 5 jaar nadat ze zijn gescheiden. Dit is onderzocht voor de periode 2014–2019.

Publicaties

Verdiener

Een persoon bij wie sprake is van inkomen uit arbeid dan wel inkomen uit eigen onderneming.

Overig