Zoekresultaten

236 resultaten voor trekkers
236 resultaten voor trekkers

Pagina 3 van 10

Bedrijfsvoertuigen actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Actieve bedrijfsvoertuigen naar diverse kenmerken Vervoermiddelen (type), bouwjaar voertuig, regio's

Cijfers

Nieuwsbrief Globalisering april 2022

Nieuwsbrief Globalisering april 2022

Overig

Wat kopen de Chinezen bij ons en onze buurlanden?

Hoe belangrijk is die uitvoer naar China voor de Nederlandse economie?

Artikelen

Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022

Rapport over het methodeverschil in de selectie van motorvoertuigen naar voertuigsoort en leeftijdsklasse van het voertuig, 1 januari

Publicaties

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht door Nederlandse en buitenlandse wegtransporteurs naar provincie van laden en lossen

Cijfers

Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, gewichtsklasse

Uitval actieve motorvoertuigenpark,gewichtsklasse voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)

Cijfers

Motorvoertuigen; sloop van personenauto's en bedrijfsauto's, gewichtsklasse

Sloop van personenauto's en bedrijfsauto's (bedrijfsmotorvoertuigen), aantal en gewicht naar gewichtsklasse van het voertuig

Cijfers

Verkeersintensiteiten op rijkswegen in Nederland

Samenstellen van gemiddelde verkeersintensiteiten per uur van alle motorvoertuigen op rijkswegen

Overig

Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig.

Cijfers

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Actieve motorvoertuigenpark, uitval leeftijd voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)

Cijfers

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Groothandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Wegvervoer; kerncijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers, afgelegde afstand, aantal beladen ritten in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer

Cijfers

Wegvervoer; kerncijfers per milieuklasse

Wegvervoer; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers, afgelegde afstand en aantal beladen ritten per milieuklasse van het voertuig

Cijfers

Wegvervoer; kerncijfers per bedrijfstak

Wegvervoer; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers, afgelegde afstand en aantal beladen ritten per bedrijfstak door Nederlandse wegvoertuigen

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Luchtverontreiniging, emissies en mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.

Cijfers

Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019

Deze tabel bevat gegevens over het aantal vrachtauto's en trekkers voor oplegger in kalenderjaar 2019 verdeeld naar gemiddeld jaarkilometrage (klasse).

Cijfers

Bedrijfsvoertuigen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari, 2000-2022

Bedrijfsvoertuigen naar voertuigkenmerken (type, bouwjaar, gewicht laadvermogen, brandstof, cilinders) en eigenaar (provincie van vestiging)

Cijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse in het beroeps- en eigen vervoer

Cijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955

Wegvervoer; vervoerd gewicht, vervoerstromen, in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer

Cijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar land van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht in het beroeps- en eigen vervoer naar land van laden en lossen

Cijfers

Bedrijfsmotorvoertuig

Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Overig

Motorvoertuig

Gemotoriseerd voertuig voor het wegverkeer.

Overig

Wegvoertuig

Voertuig op wielen bestemd voor gebruik op wegen.

Overig

Bedrijfsvoertuig

Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Overig